Stanowiska archeologiczne z epoki kamienia w krajobrazie. Monumentalizacja stanowisk na przykładach z Korei Południowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.12

Słowa kluczowe:

archeologia Korei Południowej, monumentalizacja, stanowiska niewidoczne w terenie, stanowisko Sorori, stanowisko Suyanggae, paleolityczne stanowisko Jeongok

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych sposobów prezentowania stanowisk archeologicznych z epoki kamienia w krajobrazie. Jako przykład posłużyły tu formy monumentalizacji prehistorycznych stanowisk archeologicznych w Korei Południowej. Pokaz stanowisk z epoki kamienia w krajobrazie jest szeroko rozpowszechniony w Korei, szczególnie tam, gdzie nie zachowały się żadne pozostałości dawnej działalności ludzkiej w postaci form terenowych. Tworzenie rezerwatów, muzeów i pomników przy przebadanym stanowisku archeologicznym jest bardzo ważne dla większości interesariuszy w Korei Południowej. Dużą rolę odgrywa tu czynnik patriotyczny, ponieważ dla ogółu społeczeństwa istotne jest poznanie najstarszej historii Półwyspu Koreańskiego ze względu na przywiązanie do tradycji i kultury. Stanowiska opisane w artykule są jednymi z najbardziej znanych wśród naukowców i szerokiej publiczności w Korei Południowej. Stanowisko Sorori, wykazujące ślady pierwszych prób udomowienia ryżu, zostało odkryte dzięki prospekcji terenowej przeprowadzonej przed budową kompleksu przemysłowego. Stanowisko Suyanggae – największy paleolityczny warsztat krzemieniarski zlokalizowany na Półwyspie Koreańskim – odkryto podczas badań ratunkowych związanych z budową tamy na południowej rzece Han. Stanowisko Jeongok – jedno z najważniejszych stanowisk Wschodniej Azji z powodu odkrycia pierwszego pięściaka typu aszelskiego poza granicami linii Moviusa – zostało odkryte przypadkowo przez amerykańskiego lotnika stacjonującego w okolicznej bazie wojskowej. Wszystkie trzy miejsca pradziejowej działalności człowieka są bardzo ważne dla świata nauki oraz dla podmiotów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, stanowiąc wzorzec dla sposobów zarządzania powstałymi w miejscu wykopalisk muzeami, rezerwatami i parkami kulturowymi. Ponadto w artykule zawarto krótkie przedstawienie rozwijającej się archeologii ratowniczej, związanej z bardzo szybką industrializacją Korei Południowej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bae K. (2012), Public Archaeology of the Jeongok Paleolithic Site. Festival, Prehistoric Heritage Education, Site Preservation and Museum, Hagy n Munhwasa, Seoul.
Google Scholar

Bae K. (2014), The Significance of Archaeological Research in South Korea for Human Evolution. The Case of Chongokni Paleolithic Site, Regional Cooperative Priorities in Relation to Research and Conservation, [in:] N. Sanz (ed.), Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Asia, UNESCO, Paris (World Heritage Series, 39), p. 35–52.
Google Scholar

Bae K. (2015a), Paleolithic Archaeology and Social Sustainability: Research, Festival and Preservation of Chongokni Paleolithic Site in Korea, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju, p. 23–38.
Google Scholar

Bae K. (2015b), Museum and History of the Jeongok Paleolithic Site – Research, Prehistoric Festival and Preservation, Jeongok Prehistory Museum.
Google Scholar

Bale M.T. (2008), Archaeological Heritage Management in South Korea: The Nam River Dam Project, [in:] M.E. Byington (ed.), Early Korea, vol. I, Reconsidering Early Korean History through Archaeology, Early Korea Project, Korea Institute; Harvard University, Cambridge Mass., p. 213–233.
Google Scholar

Darvill T. (1987), Ancient Monuments in the Countryside. An Archaeological Management Review, English Heritage, London.
Google Scholar

Hensel W. (1973), Archeologia żywa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Google Scholar

Kang H.K (2015), US Airman’s Love of Rocks Results in Shift in Archaeological Studies: The Korean Times, 30.11.2015, http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/06/113_192068.html
Google Scholar

Kim J.Y., Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W., Oh K.Ch. (2015), Analysis and Implications of Geological Environment of the World’s Oldest Sorori Rice Seed, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, K.-W. Lee (ed.), International Symposium for 2015 Cheongwon Organic Life Festival – Cheongju Sorori Rice and the City of Life & Culture, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 75–77.
Google Scholar

Kwon O.Y., Kim M.J. (2011), Public Archaeology in Korea: A Duet of Popularity and Nationalism, [in:] K. Okamura, A. Matsuda (ed.), New Perspectives in Global Public Archaeology, Springer, New York–London, p. 87–94, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0341-8_7
Google Scholar

Lee H. (2016), Jeongok Prehistory Museum. Museum Guide Book, The Jeongok Prehistory Museum, Jeongok-ri (Korea).
Google Scholar

Lee H.J. (2018), Archaeological Resource Management in South Korea. Developing a Holistic Management Planning Model for Buried Archaeological Sites, Doctoral thesis (PhD), University College London.
Google Scholar

Lee K.W., Lee Y.-J, Woo J.Y., Lee S.W., Ahn J.H. (2015), Engraved Stones Found at Suyanggae Locality VI: Signs of Modern Human Behavior, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 299–312.
Google Scholar

Lee Y.-J. (2007), Suyanggae: Why So Important?, [in:] N. Drozdov, Y.-J. Lee (ed.) The 12th International Symposium Suyanggae and Her Neighbours. Prehistoric Migrations in Eurasia and America, Krasnoyarsk State Pedagogical University Named after V.P. Astafiev; Institute of Korean Prehistory, Krasnoyarsk–Cheongju, p. 7–23.
Google Scholar

Lee Y.-J., Woo J.Y. (2002), On the Oryza sativa and Peat Layers from the Paleolithic Sorori Site in Cheongwon, Korea, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo (ed.), The 7th International Symposium: Suyanggae and Her Neighbours, Chungbuk National University Museum, Cheongju City, p. 269–294.
Google Scholar

Lee Y.-J., Woo J.Y. (2003), The Oldest Sorori Rice 15,000BP: Its Findings and Significance, [in:] Y.-J. Lee, W.-S. Kim (ed.), The 8th International Symposium for 20th Anniversary of Suyanggae First Excavation: Suyanggae and Her Neighbours, Institute for Jungwon Culture; Chungbuk National University; Hakyoun Moonwhasa Press, Seoul, p. 89–98.
Google Scholar

Lee Y.-J., Woo J.Y. (2008), Suyanggae: Why So Important (II), [in:] Y.-J. Lee, M. Ambiru, K. Shimada, K. Otani (ed.), The 13th International Symposium for Commemoration of the 25th Anniversary of Suyanggae Excavation: Suyanggae and Her Neighbours in Kyushu, Institute of Korean Prehistory; Saitobaru Archaeological Museum of Miyazaki Prefecture, Cheongju–Saito, p. 37–53.
Google Scholar

Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W. (2013), Suyanggae: Why So Important (VI) – with New Findings from Loc.III, [in:] G. Xing, N.I. Drozdov, L. Domańska, J.-Y. Woo (ed.), Commemoration Int’l Symp. for the 90th Anniversary of Shuidonggou Discovery and the 18th Suyanggae and Her Neighbours for 50 Years of Prof. Yung-jo LEE’s Paleolithic Study: Shuidonggou and Suyanggae, Institute of Korean Prehistory; Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Cheongju City–Beijing, p. 124–127.
Google Scholar

Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W. (2015), Suyanggae: Why So Important (IX)?: 30 Years of the Suyanggae Complex, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 247–262.
Google Scholar

Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W., An J.H. (2014), Suyanggae: Why So Important (VII)? –with the Newly Excavated Loc.VI, Suyanggae Site, [in:] L. Domańska, Y.-J. Lee, J.-Y. Woo (ed.), The 19th International Symposium Suyanggae and Her Neighbours in Poland. Lodz and Suyanggae, Institute of Archaeology. University of Lodz; Institute of Korean Prehistory, Lodz–Cheongju City, p. 191–197.
Google Scholar

Rajewski Z. (1964), Pokaz zabytków w terenie, “Wiadomości Archeologiczne”, 30 (1–2), p. 102–116.
Google Scholar

The Reconstructed Past. Reconstructions in the Public Interpretations of Archaeology and History (2004), J.H. Jameson Jr (ed.), AltaMira Press, Walnut Creek.
Google Scholar

Shoda S. (2008), A Brief Introduction to Rescue Archaeology in South Korea, [in:] M.E. Byington (ed.), Early Korea, vol. I, Reconsidering Early Korean History through Archaeology, Early Korea Project, Korea Institute; Harvard University, Cambridge Mass., p. 202–205.
Google Scholar

Suh H.S., Lee Y.J., Woo J.Y., Lee S.W., Park J.M., Ahn J.H., Lee K.W., Joo Y.S., Choi W.H., Yang H.J. (2015), Measurement of Dimension and its Related Measurands of the Pebble Stone with Engraved Lines Excavated from Loc.VI of Suyanggae Site, Korea, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 283–297.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Bartczak, M. (2019). Stanowiska archeologiczne z epoki kamienia w krajobrazie. Monumentalizacja stanowisk na przykładach z Korei Południowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (34), 205-224. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.12

Numer

Dział

Articles