Prawo do miasta, prawo do dziedzictwa – materialne i niematerialne ślady „Nowej Tkalni” Scheiblera w Łodzi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.11

Słowa kluczowe:

miasto, przestrzeń postindustrialna, Łódź, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne, prawo do miasta

Abstrakt

W artykule przybliżamy przypadek przestrzeni postindustrialnej Nowej Tkalni przy ul. Kilińskiego w Łodzi, będącej częścią dawnego imperium Karola Scheiblera, który posłuży nam do zaprezentowania napięć pomiędzy aktorami życia miejskiego i związanego z tym prawa do miasta, w tym także dziedzictwa. Jednocześnie wskażemy na istotności włączania różnorodnych aktorów w proces kształtowania narracji (również tych wpływających na rozszerzanie pola badawczego) o nim. W swoich rozważaniach wykorzystałyśmy przede wszystkim perspektywę spojrzenia na tę przestrzeń jako na przestrzeń codzienności – pracy, która została naznaczona wydarzeniem niecodziennym – wizytą Jana Pawła II w 1987 r. Zastanawiamy się więc nad praktykami i strategiami upamiętniającymi/zapominającymi w kontekście praktyk miejskich związanych z konstruowaniem dziedzictwa oraz prawa do niego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Czaja D. (2013), Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, [in:] D. Czaja (ed.), Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, p. 7–25.
Google Scholar

Gałuszka J. (2013), Multikulturowa przeszłość – nadzieja na przyszłość? Przestrzenne reprezentacje historii Łodzi jako próba przeobrażenia wizerunku i tożsamości miasta, https://www.lvivcenter.org/download.php?newsid=1232&fileno=3
Google Scholar

Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
Google Scholar

Karcanewicz S. (2018), Bezprecedensowa wizyta Jana Pawła II w łódzkich zakładach „Uniontex”, https://dzieje.pl/wideo/bezprecedensowa-wizyta-jana-pawla-ii-w-lodzkich-zakladach-uniontex
Google Scholar

Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Google Scholar

Lefebvre H. (2012), Prawo do miasta, trans. E. Majewska, “Praktyka Teoretyczna”, 5, on-line: http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf
Google Scholar

Majer A. (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa, https://doi.org/10.18778/7969-232-3
Google Scholar

May V. (2011), Self, Belonging and Social Change, “Sociology,” 45 (3), p. 363–378, https://doi.org/10.1177/0038038511399624
Google Scholar

Robinson P. (2015), Conceptualizing Urban Exploration as beyond Tourism and as Anti-tourism, “Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR). An International Journal of Akdeniz Univeristy Tourism Faculty”, 3 (2), p. 141–164.
Google Scholar

Zalewska A.I. (2016), Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz, [in:] A.I. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, p. 21–39.
Google Scholar

Kosiński P. (2007), Uniontex, https://www.youtube.com/watch?v=3X4s-_KJ17g
Google Scholar

Przemówienie do włókniarek z łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Uniontex, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x493/przemowienie-do-wlokniarek-z-lodzkich-zakladow-przemyslu-bawelnianego-uniontex/?print=1
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Piotrowska, A., & Kuźma, I. B. (2019). Prawo do miasta, prawo do dziedzictwa – materialne i niematerialne ślady „Nowej Tkalni” Scheiblera w Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (34), 191-204. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.11

Numer

Dział

Articles