Archeologia współczesności vs retrotopia w kontekście aplikacji metod teledetekcyjnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.04

Słowa kluczowe:

archeologia współczesności, archeologia krajobrazu, teledetekcja, retrotopia, lotnicze skanowanie laserowe

Abstrakt

Artykuł rozważa kwestię wpływu wykorzystania metod teledetekcyjnych w archeologii współczesności w odniesieniu do koncepcji retrotopii zaproponowanej przez Zygmunta Baumana. Praca opiera się na jednej z części składowych retrotopii, a mianowicie podejściu do dziedzictwa prezentowanego przez Lowenthal’a (1997). Przez jej pryzmat przeanalizowane są relikty XX-wiecznego niemieckiego osadnictwa na Pomorzu Wschodnim w Witkowskim Młynie. Do ich rozpoznania i zadokumentowania zostały wykorzystane dane z lotniczego skanowania laserowego, uzupełnione weryfikacyjnymi badaniami terenowymi. Ich efektem jest zadokumentowanie kompleksowych reliktów XX-wiecznego krajobrazu składającego się z reliktów gospodarstw, sadów czy cmentarza. Przedstawione badania pokazują, że metody teledetekcyjne nie zapobiegną retrotopii, ale są nowym narzędziem uzupełniającym luki w wiedzy o nieodległej przeszłości. Tym samym prowokując dialog, który jest zdaniem Z. Baumana najlepszą odpowiedzią na retrotopię.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Banaszek Ł. (2019), The Past amidst the Woods. The Post-Medieval Landscape of Polanów, Ad rem, Poznań.
Google Scholar

Bauman Z. (2018), Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Benjamin W. (2012), Konstelacje. Wybór tekstów, trans. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, introd. A. Lipszysc, Wydawncitwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Boym S. (2001), The Future of Nostalgia, Basic Books, New York.
Google Scholar

Buchli V., Gavin L. (2002), Archaeologies of the Contemporary Past, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9780203185100
Google Scholar

Duma P., Łuczak A., Piekalski J. (2017), Badania nad nowożytnym osadnictwem wiejskim w miejscowości Kopaniec w Górach Izerskich, “Ochrona Zabytków”, 2, p. 175–187.
Google Scholar

Dzieje Sępólna Krajeńskiego (2010), Z. Biegański (ed.), Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Sępólno Krajeńskie.
Google Scholar

Klein-Wrońska S., Kwaśniewska A. (2017), Niematerialne dziedzictwo kulturowe w powiecie chojnickim, [in:] A. Kwaśniewska (ed.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog, vol. I, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 149–234.
Google Scholar

Kwaśniewska A. (2016), Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza), “Łódzkie Studia Etnograficzne”, 55 (1), p. 46–79, https://doi.org/10.12775/LSE.2016.55.04
Google Scholar

Kwaśniewska A. (2017), Niematerialne dziedzictwo w powiecie człuchowskim, [in:] A. Kwaśniewska (ed.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog, vol. I, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 235–302.
Google Scholar

Lowenthal D. (1997), The Heritage Crusade and the Spoils of History, Viking, New York, https://doi.org/10.1017/CBO9780511523809
Google Scholar

Majewska A. (2017), Relikty zanikłych jednostek osadniczych na pograniczu mazursko-mazowieckim. Interdyscyplinarny projekt badawczy, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 32, p. 215–235, https://doi.org/10.18778/0208-6034.32.09
Google Scholar

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog, vol. I (2017), A. Kwaśniewska (ed.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Google Scholar

Wojciechowska M., (2008), Flora dawnych gospodarstw w Parku Narodowym ‘Ujście Warty’ i jego okolicy, “Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”, 27 (2), p. 19–29.
Google Scholar

Zapłata R., Ptak A. (2015), Dziedzictwo kulturowe w świetle danych ALS. Zasoby ISOK w badaniach rejonu Bobolic: metodyka, analiza i wyniki, [in:] M. Pawleta, R. Zapłata (ed.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego. Potencjał i możliwości, E-Naukowiec; Fundacja “5Medium”, Lublin, p. 99–140.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Wałdoch, F. (2019). Archeologia współczesności vs retrotopia w kontekście aplikacji metod teledetekcyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (34), 59-70. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.04

Numer

Dział

Articles