Historia granatów ręcznych z perspektywy bronioznawczej. Przykład polskich konstrukcji granatów ręcznych 1919–1944

Autor

  • Piotr Brzezinka

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.21

Słowa kluczowe:

granaty, Polska, konstrukcje granatów ręcznych, XX w.

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju granatów ręcznych jako broni piechoty. Opisano najciekawsze konstrukcje polskich granatów z okresu międzywojnia i okupacji niemieckiej. Odnotowano zarówno prototypowe konstrukcje z czasów okupacji, które stanowiły podstawę do produkcji seryjnej i na niemal przemysłową skalę, jak i projekty samodziałowe, które nie spełniały warunków seryjności produkcji i których cechy, z uwagi na bardzo nikłą liczbę zachowanych egzemplarzy, są mało znane.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1000 słów o chemii i broni chemicznej (1987), Z. Witkiewicz (red.), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Google Scholar

Brodacki J. (1998), Broń polska konspiracyjnej produkcji, [w:] Bohaterowie drugiej linii – dorobek polskich podziemnych zbrojowni 1939–1944, Wydawnictwo ALFA-WERO, Warszawa.
Google Scholar

Brown G. (2001), Historia materiałów wybuchowych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Google Scholar

Franczyk G. (2010), Polskie granaty 1919–1939 (niepublikowany maszynopis, Kraków).
Google Scholar

Gdulewski R. (1976), Pirotechnicy z fabryki „Gerlacha”. Z dziejów Centralnego Laboratorium Uzbrojenia GL i AL, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Google Scholar

Gwóźdź Z. (1988), Polskie granaty ręczne, „Wojskowy Przegląd Techniczny”, 7.
Google Scholar

Gwóźdź Z. (2013), Uzbrojenie i wyposażenie oddziałów zwartych Policji w latach 1919–1939, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim.
Google Scholar

Heger L., Korzun M., Gruszka Z. (1988), Historia polskiego przemysłu materiałów wybuchowych, [w:] Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego, nr 6, Wydawnictwo SIiTPChem., Warszawa.
Google Scholar

Hogg I.V. (2001), Amunicja strzelecka, artyleryjska i granaty, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
Google Scholar

Instrukcja Grenadierska (1923), Wydawnictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa.
Google Scholar

Koreś D. (2011), Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu a przygotowania Wojska Polskiego do wojny, 1935–1939, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 12 (63)/2 (235), s. 97–126.
Google Scholar

Korzun M. (1986), 1000 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Google Scholar

Kula P. (1926), Granaty ręczne i karabinowe z barwnemi tablicami, Wydawnictwo PDR S.A., Warszawa.
Google Scholar

Mackiewicz M. (2013), Z bronią w ręku – Konspiracyjne granaty, „Biuletyn IPN”, za: Pamięć .pl, nr 12 z 2013 r., s. 58–59.
Google Scholar

Pogonowski F.J. (1975), Podziemna Zbrojownia, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Google Scholar

Powałkiewicz J. (2005), Broń konspiracyjna. Warszawskie Termopile 1944, Fundacja „Warszawa walczy 1939–1945”, Warszawa.
Google Scholar

Satora K. (1998), Synteza dorobku produkcji podziemnych zbrojowni 1939–1944 – stan badań nad tematem, [w:] Bohaterowie drugiej linii – dorobek polskich podziemnych zbrojowni 1939–1944, Wydawnictwo ALFA-WERO, Warszawa.
Google Scholar

Satora K. (2001), Podziemne zbrojownie Polskie 1939–1944, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
Google Scholar

Sobczak A.K. (2008), Produkcja i naprawy uzbrojenia w Polskich organizacjach zbrojnych (1939– 1944), Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk.
Google Scholar

Staich A. (1931), Myśli przewodnie instrukcji walki na granaty, „Przegląd Piechoty”, 1, s. 37–44.
Google Scholar

Tarnowski M. (1928), Granaty ręczne, karabinowe i bomby Stokesa, Wydawnictwo GKW, Warszawa.
Google Scholar

Weiler W. (2015), Granaty konspiracyjnej produkcji, „Kombatant – Biuletyn Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych”, nr 7–8, s. 32.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Brzezinka, P. (2021). Historia granatów ręcznych z perspektywy bronioznawczej. Przykład polskich konstrukcji granatów ręcznych 1919–1944. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 447–466. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.21

Numer

Dział

Articles