Miecz późnośredniowieczny z Wolina

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.05

Słowa kluczowe:

Pomorze Zachodnie, Wolin, późne średniowiecze, Głosek, Oakeshott, miecze

Abstrakt

Artykuł prezentuje znalezisko żelaznego miecza dokonane w Wolinie (woj. zachodniopomorskie) podczas budowy basenu jachtowego w 2013 r. Zabytek zachował się fragmentarycznie w postaci rękojeści z ułamkiem głowni. Ogólny kształt i proporcje pozwalają umieścić go w typie XIIIa w klasyfikacji E. Oakeshotta, a jelec i głowicę odpowiednio w stylu 2 i typie J typologii tego badacza. Na dolnej partii zachowanego fragmentu głowni widoczne są bliżej niezidentyfikowane znaki wykonane żółtym metalem. Miecze typu XIIIa reprezentują jedną z najpowszechniejszych form oręża – w Polsce zarejestrowano dotychczas co najmniej 36 egzemplarzy, z czego 11 na terenie Pomorza Zachodniego. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, opisany miecz datować można na drugą połowę XIII i XIV w. (być może jego pierwszą połowę?).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aleksić M. (2007), Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century, Selbstverl., Belgrade.
Google Scholar

Bencze U., Gáll E. (2011), A Fourteenth Century Sword from Moldoveneşti (Hung.: Várfalva), „Studia Universitatis Cibiniensis, Seria Historica”, 8, Supplementum, 1, s. 133–138.
Google Scholar

Cabalska M., Mazur W. (1982), Średniowieczne militaria z Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych, „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”, 8, s. 7–17.
Google Scholar

Culic D., Pralea A. (2013), A Medieval Sword Discovered in Maramures, „Acta Musei Porolissensis”, 35, s. 303–310.
Google Scholar

Glinianowicz M., Kotowicz P.N. (2009), Dwa nieznane późnośredniowieczne miecze z południowo-wschodniej Polski, [w:] P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 182–197.
Google Scholar

Głosek M. (1984), Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Google Scholar

Hošek J., Košta J., Žákovský P. (2019), Ninth to Mid-sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context, part 1, The Finds, The Czech Academy of Sciences, Brno.
Google Scholar

Janowski A. (2013), Harbours of Early Medieval Wolin in the Light of Recent Research, [w:] M. Bogucki, M. Rębkowski (red.), Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800–1200 AD, Wydawnictwo IAE PAN; Wydawnictwo WH US Szczecin (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, 2), s. 45–58.
Google Scholar

Janowski A. (2014), W wolińskim porcie... / In Wolin’s Port..., Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, Wolin.
Google Scholar

Marek L. (2014), Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Michalak M. (2013), Swords and Falchions from the Polish–Silesian–Brandenburg Borderland (2nd half of the 13th–1st half of the 16th cent.). Preliminary Thoughts, [w:] L. Marek (red.), Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, University of Wrocław. Institute of Archeology, Wrocław (Wratislavia Antiqua, 18), s. 137–156.
Google Scholar

Oakeshott E. (1998), The Sword in the Age of Chivalry, wyd. 2, Boydell Press, London.
Google Scholar

Oakeshott E. (2000), Records of the Medieval Sword, Boydell Press, Woodbridge.
Google Scholar

Sijarić M. (2014), Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
Google Scholar

Szope M. (1985), Miecze ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, „Tarnoviana”, s. 205–218.
Google Scholar

Żabiński G. (2017), A Late Medieval Sword from the River Wisła near Gniew (Mewe) in Pomerelia, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 30, s. 163–179, https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.014

Żabiński G., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T., Kontny B., Kucypera P. (2015), A Possible Roman Period Sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The Archaeological and Technological Context, „Gladius”, 36, s. 97–140, https://doi.org/10.3989/gladius.2016.0006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3989/gladius.2016.0006

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Janowski, A. (2021). Miecz późnośredniowieczny z Wolina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 113–122. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.05

Numer

Dział

Articles