The good of spouses as object of simulation of the marriage consent

Authors

  • Grzegorz Leszczyński Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.81.03

Keywords:

marriage, matrimonial consent, simulation, good of spouses, exclusion

Abstract

The Code of Canon Law of 1983 classifies the reasons for marriage invalidity in three different categories: diriment impediments, defects in matrimonial consent and a lack or a defect of the canon form. In 1101 § 2 the Code of Canon Law enumerates different forms of simulations among different defects in matrimonial consent. Simulation signifies that a person contracting marriage expresses a marital agreement merely on the surface, excluding in reality through a positive act of the will the marriage itself or its essential element or an essential quality of the marriage. The present article is an attempt to look at the relation existing between the validity of marriage and the exclusion of the good of spouses, with the consideration of the object of the simulation form and the ways of delivering proof of it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. 1984. Przekł. polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum.
Google Scholar

Pontificia Commisio Iuris Canonici Reconoscendo. 1977. Communicationes 9: 123.
Google Scholar

Pontificia Commisio Iuris Canonici Reconoscendo. 1983. Communicationes 15: 221.
Google Scholar

Sent. coram Fagiolo (30 października 1970). 1970. Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae 62: 878–990.
Google Scholar

Sent. coram Pinto (23 listopada 1979). 1980. Monitor Ecclesiasticus 105: 393.
Google Scholar

Sobór Watykański II. 2002a. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. 104–166. Poznań: Pallottinum.
Google Scholar

Sobór Watykański II. 2002b. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. 526–606. Poznań: Pallottinum.
Google Scholar

Arroba Conde, Manuel. 1993. Diritto processuale canonico. Roma: Ediurcla.
Google Scholar

Bertolino, Rinaldo. 1996. „Gli elementi costitutivi del bonum coniugum: stato della questione”. W Il bonum coniugum nel matrimonio canonico. 7–32. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Google Scholar

Bonnet, Pier Antonio. 1996. „Il bonum coniugum e l’essenza del matrimonio”. W Il bonum coniugum nel matrimonio canonico. 89–135. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Google Scholar

Gajda, Piotr Mieczysław. 2000. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
Google Scholar

García Failde, Juan Jose. 1984. Nuevo derecho procesal canónico. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.
Google Scholar

Góralski, Wojciech. 2000. Kanoniczne prawo małżeńskie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris.
Google Scholar

Leszczyński, Grzegorz. 2000. „Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”. Prawo Kanoniczne 43 (1–2): 107–121.
Google Scholar

Leszczyński, Grzegorz. 2002. „Niedojrzałość emocjonalna a wykluczenie dobra małżonków”. Ius Matrimoniale 7 (13): 87–110.
Google Scholar

Viladrich, Pedro Juan, 2002. Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Google Scholar

Published

2017-12-12

How to Cite

Leszczyński, G. (2017). The good of spouses as object of simulation of the marriage consent. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 81, 29–41. https://doi.org/10.18778/0208-6069.81.03

Issue

Section

Articles