Fiscal policy and law policy

Authors

  • Marek Aureliusz Zirk-Sadowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa. image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.75.02

Keywords:

fiscal policy, budget, public expenditure, policy of law, tax system

Abstract

This paper castigates an instrumental vision of a fiscal policy. A deep structure of this concept is an idea of homo oeconomicus, a participant of a market game subject to instrumental rationality. However, the main problem of the budget policy presented instrumentally is an issue of effectiveness because of impossibility of quantifying public targets, as these rules usually are qualitative. Hence, a dispute on the nature of the fiscal policy is also becoming a problem of the theory and philosophy of law which is summed up in a question about a possibility of influencing and controlling social reality by means of a rule of law. This paper is in favour of its discursive and communicative presentation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arendt Hannah. 2000. Kondycja ludzka. Warszawa: Aletheia.
Google Scholar

Buchanan James. 1997. Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Buchanan James, Musgrave Richard. 2005. Finanse publiczne a wybór publiczny: dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Canovan Margaret. 1983. „Arendt, Rousseau and Human Plurality in Politics”, Journal of Politics 45: 286–302.
Google Scholar

Devereux Michael. 2007. Efektywność polityki podatkowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Habermas Jürgen. 2005. Faktyczność i obowiązywanie – teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Tł. Romaniuk A., Marszałek R. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Hudzik Jan Paweł. 2002. Wykłady z filozofii polityki. Lublin: UMCS.
Google Scholar

Jabłoński Arkadiusz. 1998. Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wincha. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Google Scholar

Miklaszewska J. Hayek o wolnej konkurencji, www.calculemus.org/hayek/miklasz.doc (dostęp: 10.08.2007).
Google Scholar

Olson Mancur. 1965. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge–Massachusetts–London–England: Harvard University Press.
Google Scholar

Stawecki Tomasz. 2007. Sędziowie w procesie reformowania prawa. W Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych. Red. Stelmach Jerzy, Soniewicka Marta. 170–175. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Tomkiewicz Jacek. 2003. „Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych”, MBA 1.
Google Scholar

Wróblewski Jerzy. 1985. Teoria racjonalnego tworzenia prawa. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum.
Google Scholar

Zirk-Sadowski Marek. 2007. Dwie wersje polityki prawa. W Ratio est anima legis. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Trzcińskiego. Red. Góral Jerzy. 127–142. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny.
Google Scholar

Published

2015-01-01

How to Cite

Zirk-Sadowski, M. A. (2015). Fiscal policy and law policy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 75, 7–22. https://doi.org/10.18778/0208-6069.75.02

Issue

Section

Articles