Will the Polish Deal Contribute to the End of the Uncontrolled Growth of Self-Employment?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.20

Keywords:

Polish Order, self-employment, sole proprietorship, tax law, reclassification of civil law contracts

Abstract

1 January 2022 marks the date of entering into force provisions of the Polish Order – the biggest reform of the tax system in recent years. Initially, it seemed that the new regulations were aimed at combating the uncontrolled development of self-employment, which has become a popular and misused form of gainful employment in Poland. The main task of this paper will be to answer the question whether the newly introduced regulations may become a solution preventing the so-called bogus self-employment or on the contrary, may promote self-employment among the labour market participants.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dzienisiuk, Dorota. Maria Supera-Markowska. Red. 2020. Podatki i składki z tytułu zatrudnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Glumińska-Pawlic, Jadwiga. Red. 2020. Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Walczak, Krzysztof. 2015. „Zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej”. W System Prawa Pracy. Tom 7: Zatrudnienie niepracownicze. 307. Red. Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483).
Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2022 r. poz. 558).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28).
Google Scholar

Wyrok TK z dnia 28 października 2015 r., K 21/14, Legalis nr 1348560.
Google Scholar

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2018 r., III AUa 511/18, Legalis nr 1880246.
Google Scholar

Published

2022-12-29

How to Cite

Mierkiewicz, R., & Gajda, M. (2022). Will the Polish Deal Contribute to the End of the Uncontrolled Growth of Self-Employment?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 101, 259–266. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.20