The Teaching of Pre-Existing National Polish Law in the New Kingdom of Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.13

Keywords:

The Kingdom of Poland, the old Polish law, Polish law teaching, law studies, higher schools

Abstract

The changes in the social and economic system taking place in the Kingdom of Poland prompted the need for legal education at the university level. The functioning of universities dealing with teaching in this area, however, met various obstacles, mainly due to the reluctance of the central authorities of the Russian Empire.

At the universities established in the following years, the aim was not only to prepare future lawyers in practice, but also to implement a broader model of education. Therefore, among other fields, the old Polish law was tutored, which gradually ceased to be binding, and finally became a historical law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Askenazy, Szymon. 1905. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: G. Gebethner i Sp.
Google Scholar

Balzer, Oswald. 1887. O obecnym stanie nauki prywatnego prawa polskiego i jej potrzebach. Lwów: W. Łoziński.
Google Scholar

Bałtruszajtys, Grażyna. Adam Bosiacki. Hubert Izdebski. Marzenna Paszkowska. Anna Rosner. 2016. Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
Google Scholar

Bardach, Juliusz. 1971. Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Bardach, Juliusz. 2001. Themis a clio czyli prawo a historia. Warszawa: Liber.
Google Scholar

Bartel, Wojciech. Władysław Ćwik. Stanisław Grodziski. Artur Korobowicz. Kazimierz Orzechowski. Stanisław Salmonowicz. Monika Senkowska-Gluck. Władysław Sobociński. Katarzyna Sójka-Zielińska. Zbigniew Stankiewicz. Jan Wąsicki. 1981. Historia państwa i prawa Polski. Vol. III. Od rozbiorów do uwłaszczenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bąbiak, Grzegorz P. 2019. Szkoła rozumu i charakteru. Szkoła Główna Warszawska (1862–1869). Materiały do dziejów. Warszawa: Wydział Polonistyki UW and Dom Wydawniczy ELIPSA.
Google Scholar

Bobrzyński, Michał. 1874. O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu. Warszawa.
Google Scholar

Borowski, Stanisław. 1937. Szkoła Główna Warszawska 1862–1869. Wydział Prawa i Administracji. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego – Instytutu Popierania Nauki.
Google Scholar

Grochulska, Barbara. Ireneusz Ihnatowicz. Stefan Kieniewicz. Halina Kiepurska. Jerzy Skowronek. Maria Wawrykowa. 1981. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Grzybowski, Konstanty. 1982. Historia państwa i prawa Polski. Vol. IV. Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Matuszewski, Jacek. 2015. “Dlaczego nie uczono prawa polskiego na akademii? Prawo zwyczajowe w kulturze oralnej i w kulturze pisma.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 8(3): 215–228.
Google Scholar

Mycielski, Maciej. 2016. “Uniwersytet Królewski 1816–1831.” In Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915. Edited by Tomasz Kitzwalter. 53–362. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.53-362
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.53-362

Schiller-Walicka, Joanna. 2016. “Cesarski Uniwersytet Warszawski: między edukacją a polityką 1869–1917.” In Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915. Edited by Tomasz Kitzwalter. 557–704. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.557-704
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.557-704

Sobociński, Władysław. 1964. Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Szwarc, Andrzej. 2016a. “Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna 1857–1869.” In Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915. Edited by Tomasz Kitzwalter. 415–556. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.415-556
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.415-556

Szwarc, Andrzej. 2016b. “Warszawa bez uniwersytetu 1831–1857.” In Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915. Edited by Tomasz Kitzwalter. 363–414. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.363-414
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323523765.pp.363-414

Witkowski, Wojciech. 2015. „Warszawa jako ośrodek polskiej nauki prawa w dobie zaborów.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 8(1): 41–55.
Google Scholar

Zawadzki, Stanisław. 1860. Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem. T. I. Warszawa: Drukarnia Karola Kowalewskiego.
Google Scholar

Dekret z dnia 18 marca 1808 r. o utworzeniu Szkoły Prawa w Warszawie (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, I, no 11, 296–297).
Google Scholar

Dekret z dnia 22 maja 1811 r. o przyłączeniu do Szkoły Prawa Szkoły Nauk Administracyjnych (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, III, no 32, 323–327.
Google Scholar

“Sprawa o stanie Królewskiego – Warszawskiego Uniwersytetu z roku 1824/5 zdana przez Rektora X. W. Szweykowskiego za posiedzeniu pamiątce założenia tegoż Uniwersytetu poświęconem.” 1825. Posiedzenie publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na pamiątkę założenia jego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 15 września 1825. Warszawa.
Google Scholar

Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. I, no 1: 2–103).
Google Scholar

Ustawa przechodnia wydana przez Króla Saskiego Ks. Warszawskiego pod d. 16 Stycznia 1811 r.
Google Scholar

Ustawa wydana przez Króla Saskiego Ks. Warszawskiego pod d. 10 Października 1809 r.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Wiśniewska, D. (2022). The Teaching of Pre-Existing National Polish Law in the New Kingdom of Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 99, 173–181. https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.13