The Administrative Judiciary Reforms in the Czech Republic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.98.05

Keywords:

legal protection in administrative matters, administrative judiciary, reform of the administrative judiciary in the Czech Republic, cassation appeal, access to a court of second instance

Abstract

The present shape of the administrative judiciary in the Czech Republic is the result of events before January 1, 2003, when the present Supreme Administrative Court was established. This date is crucial, and everything that happened before it should be seen as elements of historical development of the administrative judiciary. Therefore, the study distinguishes two periods in the history of the development of the Czech administrative judiciary: 1) the activity of the Czechoslovak Supreme Administrative Court in 1918−1952 and 2) the activity of the administrative judiciary in 1992−2002. The next part of the study presents the current state of the Czech administrative judiciary, highlighting the importance of the judicial activity of the Supreme Administrative Court and the actions of the legislator aimed at eliminating the problem of overloading this court. The result of these actions by the legislator was the reform carried out in 2021, consisting in limiting access to the court of second instance in certain cases.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blažek, Tomáš. 2009. „Schmittovské kořeny konceptu obranyschopné demokracie?” Jurisprudence 7: 4−13.
Google Scholar

Filip, Jan. 2009. „Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem”. Jurisprudence 7: 14−20.
Google Scholar

Koudelka, Zdeněk. 2008. „Kárné řízení v justici”. Státní zastupitelství 9: 6−8.
Google Scholar

Krawczyk, Agnieszka. Red. 2022. Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie. Warszawa: C.H.Beck.
Google Scholar

Mazanec, Michal. 2006. Nejvyšší správní soud před rokem 2003, http://www.nssoud.cz/dokumenty/Publikace/Strana_1–60.pdf [dostęp: 1.06.2021].
Google Scholar

Molek, Pavel. Jitka Stráská. 2015. Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003−2013. Praha: C.H.Beck.
Google Scholar

Rigel, Filip. 2010. „Judikatura Nejvyššího správního soudu: vztah NSS a Ústavního soudu”. Soudní rozhledy 1: 1−6.
Google Scholar

Rigel, Filip. 2010. „Judikatura NSS: Rozšířený senát”. Soudní rozhledy 5: 162−166.
Google Scholar

Šimíček, Vojtěch. 2009. „Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik – Ausgewählte Probleme”. Jahrbuch für Ostrecht 2: 347−372.
Google Scholar

Šimíček, Vojtěch. Pavel Molek. 2005. „Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení”. Právník 2: 137−156.
Google Scholar

Šimka, Karel. 2020. „Rozšíření principu nepřijatelnosti není revolucí, ale evolucí. Advokátní deník”, https://advokatnidenik.cz/2020/02/05/soudce-nss-karel-simka-rozsireni-principu-neprijatelnosti-neni-revoluci-ale-evoluci/ [dostęp: 1.06.2021].
Google Scholar

Published

2022-03-30

How to Cite

Kandalec, P. (2022). The Administrative Judiciary Reforms in the Czech Republic. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 98, 73–84. https://doi.org/10.18778/0208-6069.98.05