Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów za pomocą platformy Open Journal Systems: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/index
Wiąże się to z koniecznością założenia konta i rejestracją na stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/user/register

Preferujemy teksty w języku angielskim. Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia tekstu do procedury recenzyjnej podejmowana jest w ciągu 1 miesiąca.