Taniec w turystyce w perspektywie antropologicznej – wprowadzenie do problematyki

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.02

Keywords:

taniec w turystyce, antropologia tańca, turystyka kulturowa, turystyka sportowa

Abstract

Taniec odgrywa ważną rolę we współczesnym przemyśle turystycznym. Obecna moda na taniec stwarza wielkie możliwości dla turystyki kulturowej. Należy jednak pamiętać, że istnieje ogromne niebezpieczeństwo zatracenia najważniejszego sensu tańca przez komercjalizację i spłycanie jego istoty. Omawiana w artykule turystyka taneczna to podróże związane z tematem tańca, polegające na poznawaniu tego fenomenu kulturowego w miejscach, w których narodziły się dane style taneczne lub w których pełnią one ważną rolę dla narodu, czy też cieszą się dużą sympatią społeczności lokalnej. Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki turystyki tanecznej w kontekście antropologicznym. Zaprezentowano w nim potencjalne atrakcje związane z tańcem w perspektywie turystyki kulturowej i sportowej. Praca ma charakter przeglądowy oraz opisowy. Zastosowano w niej metodę analizy literatury przedmiotu oraz doniesień popularnych.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banio, A. (2014). Taniec jako naturalna ekspresja ruchowa człowieka. In: J. Nowocień, K. Zuchora (red.). Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji (s. 126–132). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”.
Google Scholar

Banio, A. (2015). Związek tańca z igrzyskami olimpijskimi. W: J. Eider (red.), Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce (s. 73–79). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Bliss, M. (2014). The soul of belly dance: Culture and history. Create-Space Independent Publishing Platform.
Google Scholar

Boas, F. (1972). The function of dance in human society. New York: Dance Horizons.
Google Scholar

Brocki, M. (2015). Antropologia – język ciała. Wrocław: Astrum.
Google Scholar

Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF.
Google Scholar

Buczkowska, K. (2009). Kulturowa turystyka eventowa. W: K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej (s. 91–118). Poznań: Wyd. AWF.
Google Scholar

Chasteen, J. (1996). The prehistory of samba: Carnival dancing in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies, 28 (1), 29–47.
Google Scholar

Daniel, Y. (1996). Tourism dance performances authenticity and creativity. Annals of Tourism Research. 23 (4), 780–797.
Google Scholar

Dansmusset. Pobrane z: www.dansmuseet.se/en/ (10.01.2019).
Google Scholar

Davis, K. (2015). Dancing tango: Passionate encounters in a globalizing world. Nowy Jork: New York University Press.
Google Scholar

Drożdż, T. (2012). Człowiek i taniec. Systemy choreograficzne jako profile badania kultury. Katowice. Rozprawa doktorska.
Google Scholar

Duncan, I. (1905). Taniec przyszłości: odczyt Izadory Duncan. Warszawa: Gebethner & Wolff.
Google Scholar

Dunham, K. (1969). Island possessed. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
Google Scholar

Gibson, H. (1998). Active sport tourism: Who participate? Leisure Studies, 17 (2), 155–179.
Google Scholar

Kaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 17–32.
Google Scholar

Kaeppler, A. (1967). The structure of tongan dance. University of Hawaii. Rozprawa doktorska.
Google Scholar

Kringelbach, H., Skinner, J. (2012). Dancing cultures. Globalization, tourism and identity in the anthropology of dance. [s. l.] Berghahn Books.
Google Scholar

Kurath, G.P. (1960). Panorama of dance ethnology. Current Anthropology, 1 (3), 233–254.
Google Scholar

Lifar, PP. (1969). The russian ballet in Russia and in the West. The Russian Review, 28 (4), 396–402.
Google Scholar

Malchrowicz, E. (2009). Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 9, 4–26.
Google Scholar

Malchrowicz, E., Buczkowska, K. (2010). Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów? Turystyka Kulturowa, 4, 17–37.
Google Scholar

McCleary, K., Weaver, P., Meng, F. (2006). Dance as a tourist activity: Demographics, demand characteristics, motivation, and segmentation. Tourism Analysis, 10 (3), 277-290.
Google Scholar

McMains, J. (2015). Spinning mambo into salsa: Caribbean dance in global commerce. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

National Museum of Dance. Pobrane z: http://www.dancemuseum.org/ (27.01.2019).
Google Scholar

Papadimitriou, L. (2000). Traveling on screen: Tourism and the Greek Film Musical. Journal of Modern Greek Studies, 18 (1), 95–104.
Google Scholar

Prylińska, A., Korczak, M., Nawrot, A., Strusio, M., Kaczmarek, J. (2018). Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 6, 94–111.
Google Scholar

Royce, A.P. (2002). The anthropology of dance. Alton: Dance Books.
Google Scholar

Ruxandra, A. (2018). A lo cubano: taniec i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej. Lud, 102, 445–470.
Google Scholar

Sawala, K., Krawczyk, W., Bednarski, J. (2005). Wielkie fiesty Europy. Przewodnik etnoturystyczny. Poznań: Oficyna Wydawnicza „Atena”.
Google Scholar

Schwark, J. (2007). Sport tourism: Introduction and overview. European Journal for Sport and Society, 4 (2), 117–132.
Google Scholar

Topić, M. (2016). Dance and cultural tourism in Croatia. International Journal of Religion and Society, 5 (1), 47–48.
Google Scholar

Using dance heritage for the tourism experience in airports. Pobrane z: www.worlddanceheritage.org (10.02.2019).
Google Scholar

Vianna, H. (1999). The mystery of samba. Popular music and national identity in Brazil. North Carolina: University of North Carolina Press.
Google Scholar

Wilson, M. (1972). The wedding cakes: A study of ritual change. In: J.S. La Fontaine (red.), The interpretation of ritual (s. 187–201). London: Tavistock.
Google Scholar

Published

2019-06-30

How to Cite

Banio, A., & Malchrowicz-Mośko, E. (2019). Taniec w turystyce w perspektywie antropologicznej – wprowadzenie do problematyki. Turyzm/Tourism, 29(1), 17–23. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.02

Issue

Section

Articles