Ocena intensywności wysiłku fizycznego w trakcie amatorskich zawodów biegowych w Sudetach

Authors

  • Tomasz Sarzała Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Turystyki i Rekreacji
  • Ewa Szczepanowska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Turystyki i Rekreacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.10

Keywords:

rekreacja ruchowa, aktywność fizyczna, promocja zdrowia

Abstract

Celem badań było określenie stopnia intensywności wysiłku fizycznego w trakcie amatorskich zawodów biegowych, odbywających się w Sudetach, na podstawie wyników pomiaru wydatku energetycznego. Badaniami objęto osoby biorące udział w tych zawodach w latach 2015–2017. Wydatek energetyczny zmierzono za pomocą przyrządu pomiarowego typu CALTRACTM. Wśród zawodników zebrano także dane metrykalne. Trasy zawodów charakteryzowały się ustalonym dystansem (w km) i przewyższeniami (w m). Dla amatorskich zawodów biegowych, podczas których przeprowadzono pomiary, obliczono średnie wartości wydatku energetycznego dla 19,2 km dystansu i 613,8 m przewyższeń. Był on na poziomie bardzo bardzo ciężkim. U kobiet wartość ta wyniosła 11,6 kcal/1 min/55 kg, a u mężczyzn – 12,7 kcal/1 min/65 kg.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BORZUCKA-SITKIEWICZ K., 2006, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Impuls, Kraków.
Google Scholar

DZIĘGIEL A., LUBOWIECKI-VIKUK A., 2013, Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, Zeszyty Naukowe – Turystka i Rekreacja, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa.
Google Scholar

KOSIEWICZ J., 2006, Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. UR, Rzeszów.
Google Scholar

KATCH V.L., MCARDLE W.D., KATCH F.I., 2011, Essentials of exercise physiology, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, Philadelphia.
Google Scholar

MIGOŃ P., TRACZYK A., 2002, Geomorfologia Sudetów Zachodnich. Przewodnik wycieczkowy, Wrocław.
Google Scholar

MYNARSKI W., BOREK Z., 2005, Koszt energetyczny wycieczek na wybranych szlakach turystycznych Beskidu Żywieckiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

NOWAK M., 2011, Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet, AWF w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

POSŁUSZNY M., 2011, Rekreacja jako sposób wzmacniania układu krążenia człowieka, „Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu”, 6.
Google Scholar

SKIBICKI Z., 2004, Szkoła turystyki górskiej, Wyd. Skibicki, Pelplin.
Google Scholar

SOŁOWIEJ D., 1992, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

SZEWCZYK R., 2013, Sudety dla aktywnych, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa.
Google Scholar

WILMORE J., COSTILL D., 2004, Physiology of sport and exercise, Human Kinetics Publishers.
Google Scholar

ZAMŁYŃSKA K., 2005, Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”, 54.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Sarzała, T., & Szczepanowska, E. (2017). Ocena intensywności wysiłku fizycznego w trakcie amatorskich zawodów biegowych w Sudetach. Turyzm/Tourism, 27(2), 105-110. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.10

Issue

Section

Articles