The Perception of the Standard of Rest in the Second House (an Example of the Warsaw Suburban zone)

Authors

  • Andrzej Kowalczyk Uniwersytet Warszawski, Instytut Geografii Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.2.03

Downloads

Download data is not yet available.

References

Godbey G., Bevins M. I., 1987, The life cycle of second home ownership: a case study, „Journal of Travel Research”, XXV, 3, s. 18-22.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/004728758702500305

Gramann J. H., 1981, The effect of recreation goals on conflict perception: the case of water skiers and fishermen, „Journal of Leisure Research”, 13, 1, s. 15-27.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1981.11969464

Jałowiecki B., 1988, Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni (szkic z socjologii przestrzeni), [w:] B. Jałowiecki [red.], Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość, Warszawa, s. 5-85.
Google Scholar

Kostrowicka A., Kowalczyk A., 1989, Naturbedingungen und Entwicklung der Sommerausiedlung auf dem Vorstadtgehiet Warszawa - auf dem Beispiel der Stadt und Gemeinde Konstancin-Jeziorna, Polish-GDR Seminar „Entwicklungstendenzen der hauptstädtischen Regionen von Berlin und Warschau”, Radziejowice, Januar 9-11, 1989, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, maszynopis powielany.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1985, Społeczno-przestrzenne uwarunkowania potrzeb wypoczynkowych i sposobów ich realizacji na przykładzie Płocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca doktorska.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1988, Second homes as a research subject in social geography, [w:] S. Otok [red.], Research approach to social geography, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, s. 133-142.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1992, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, [w:] Metody oceny środowiska przyrodniczego (praca zbiór.), Gea, 2, s. 25-36.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1993, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [w:] D. Jędrzejczyk, W. Kusiński [red.], Studia z historii metodologii geografii ekonomicznej, Warszawa, s. 87-107.
Google Scholar

Lucas R. C., 1964, Wilderness perception and use: the example of the Boundary Waters Canoe Area, „Natural Resources Journal”, 3, s. 394-411.
Google Scholar

Mansfeld Y., 1987, Destination - choice and spatial behaviour of tourists: evaluating the potencial of psychological-geographical collaboration in geography of tourism research, [w:] A. Fulton , Y. Mansfeld , D. Scott , J. Sellgren [red.], The use of psychology in geography: four perspectives, Geography Discussion Papers, New Series No. 21, Graduate School of Geography, London, London School of Economics, s. 20-44.
Google Scholar

Matulewicz K., 1986, Próba określenia przestrzennych preferencji wypoczynkowych mieszkańców Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca magisterska.
Google Scholar

Miossec J-M., 1977, Un modele de l'espace touristique, „L’Espace Geographique”, 6, 1, s. 41-48.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/spgeo.1977.1690

Robinson R. W., 1977, Second-home decisions: the Australian context, [w:] J. I. Coppock [red.], Second homes: curse or blessing, Pergamon Press, s. 119-138.
Google Scholar

Sadler B., 1972, Banff National Park: a view from ski-slopes, „Albertan Geographer”, 8, s. 30-34.
Google Scholar

Shafer E. L., Mietz J., 1969, Aesthetic and emotional experiences rate high with Northeast wilderness hikers, „Environment and Behaviour”, 2, s. 187-197.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/001391656900100204

Stefaniak G., 1991, Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w południowo-wschodniej części województwa stołecznego warszawskiego (gminy: Halinów, Sulejówek, Wesoła, Wiązowna), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, praca magisterska.
Google Scholar

Tuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Published

1993-12-30

How to Cite

Kowalczyk, A. (1993). The Perception of the Standard of Rest in the Second House (an Example of the Warsaw Suburban zone). Turyzm/Tourism, 3(2), 33–49. https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.2.03

Issue

Section

Articles