Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2023-07-19

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo Kwartalnik Prawa Podatkowego znajduje się w wykazie czasopism punktowanych z liczbą 140 punktów (lipiec 2023).