Halina Evert-Kappesowa, (Co-)Founder of Post-War Polish Byzantine Studies

Authors

  • Jolanta Kolbuszewska University of Lodz, Faculty of Philosophy and History, Institute of History, Department of History of Historiography and Auxiliary Sciences of History https://orcid.org/0000-0002-8837-7376

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.10.17

Keywords:

Halina Evert-Kappesowa, biography, scientific career, history of historiography, Byzantine studies, PRL

Abstract

This article aims to expand information on the life and academic career of a historian from Łódź, the co-founder of Polish post-war Byzantine studies – Halina Evert-Kappesowa. Based on student files preserved at the University of Warsaw, as well as employee and promotion records in the Archives of the University of Łódź, the author has established facts such as the date and place of Kappesowa’s birthday, subsequent stages of education and reasons for her delayed promotions. She has also addressed Evert-Kappesowa’s achievements and their reception. This paper provides vital additions to the debate on the contribution of female historians to the development of Polish history.

The text consists of two parts; the first is devoted to the biography of the heroine and her research interests. The second concerns the course of her scientific career.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akta egzaminacyjne Kappes H., Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. RP UW W Hum UEM 5496.
Google Scholar

Akta osobowe Evert-Kappesowa H., Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, ref. 12981.
Google Scholar

Akta osobowe pracowników naukowych, Kappes H., Archiwum Akt Nowych, Zbiór Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, series 26.2, ref. 3193.
Google Scholar

Akta profesorskie Evert-Kappesowa H., Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, ref. 140.
Google Scholar

Akta studenckie Kappes H., Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ref. 1789.
Google Scholar

Akta studenckie Kappes H., Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ref. RP 44616.
Google Scholar

Evert-Kappesowa H., Bizantynistyka w Polsce, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, trans. supervised by H. Evert-Kappesowa, Warszawa 1967.
Google Scholar

Evert-Kappesowa H., Evert Ludwik Józef (1863–1945), [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. VI, Kraków 1948, p. 323–324.
Google Scholar

Evert-Kappesowa H., Historie Konstantynopolitańskie, Warszawa 1964.
Google Scholar

Evert-Kappesowa H., List do Redakcji, “Przegląd Historyczny” 56.2, 1965, p. 350–352.
Google Scholar

Evert-Kappesowa H., [rec.:] Tadeusz Wasilewski, Słowianie w IX w. Studia z dziejów stosunków politycznych i kulturalnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, p. 234, 2 cartes – “Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 35.1, 1974, p. 57–60.
Google Scholar

Evert-Kappesowa H., Wstęp, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, trans. supervised by H. Evert-Kappesowa, Warszawa 1967.
Google Scholar

Kappesowa H., Studia nad historią wsi bizantyńskiej w VII–IX wieku, Łódź 1963.
Google Scholar

Kappesowa H., Zwolski B., Historia starożytna dla klasy VIII, Warszawa 1958.
Google Scholar

Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, ed. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, vol. I, Wrocław 1961; vol. II, Wrocław 1964.
Google Scholar

Biblioteka Sejmowa, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000383&find_code=SYS&local_base=ARS10
Google Scholar

Ceran W., Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985), “Kwartalnik Historyczny” 93, 1986, p. 293–296.
Google Scholar

Ceran W., Prof. dr Halina Evert-Kappesowa i jej dorobek w badaniach nad dziejami Bizancjum, “Eos” 75, 1987, p. 229–241.
Google Scholar

Ceran W., Prof. Halina Evert-Kappesowa, “Głos Robotniczy” 2 July 1985, no. 152, p. 4.
Google Scholar

Ceran W., Profesor dr Halina Evert-Kappesowa. Sylwetka uczonej i pedagoga, “Rocznik Łódzki” 23, 1975, p. 5–14.
Google Scholar

Dąbrowska M., Posłowie. Halina Evert-Kappesowa – uczennica Haleckiego i Zakrzewskiego, [in:] Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, ed. M. Dąbrowska, Łódź 2015, p. 309–313.
Google Scholar

Dąbrowska M., Profesor Halina Evert-Kappesowa i Madame Dupont, “Przegląd Nauk Historycznych” 12, 2013, p. 193–219.
Google Scholar

Kita J., Halina Evert-Kappesowa (27 grudnia 1904 – 10 czerwca 1985), [in:] Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria, Łódź 2015, p. 55–58.
Google Scholar

Kompa A., Halina Janina Evert-Kappesowa (Kappes), [in:] Biographical Dictionary of Polish Women Classicists. 20th Century, ed. E. Olechowska, Warsaw 2018, p. 79.
Google Scholar

Krawczuk A., Uwagi metodyczne o podręczniku H. Evert-Kappesowej i B. Zwolskiego, Historia starożytna dla klasy VIII, PZWS Warszawa 1960, “Wiadomości Historyczne” 4.1, 1961, p. 43–45.
Google Scholar

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, ed. J.M. Majchrowski, G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994.
Google Scholar

Ostrogorski G., Przedmowa autora do wydania polskiego, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, trans. supervised by H. Evert-Kappesowa, Warszawa 1967.
Google Scholar

Pieczonka M., Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert, Michalski. Działalność wydawnicza, Kraków 1992.
Google Scholar

Polska Encyklopedia Szlachecka, vol. II; vol. X, ed. S.J. Starykoń-Kasprzycki, Warszawa 1938.
Google Scholar

Skład osobowy i spis wykładów na rok 1946–1947, Łódź 1947; 1952–1953, Łódź 1953; 1955–1956, Łódź 1956; 1963–1964, Łódź 1964; 1964–1965, Łódź 1966; 1966–1967, Łódź 1970.
Google Scholar

Słownik Biograficzny Historyków Łódzkich, ed. J. Kita, R. Stobiecki, Łódź 2000.
Google Scholar

Wasilewski T., Wipszycka E., Listy do Redakcji, “Przegląd Historyczny” 56.2, 1965, p. 353–355.
Google Scholar

Wasilewski T., Wipszycka E., [rec.:] Studia nad historią wsi bizantyńskiej w VII–IX wieku, Halina Evert-Kappesowa, Łódź 1963 – “Przegląd Historyczny” 55.4, 1963, p. 669–673.
Google Scholar

Downloads

Published

2020-12-23

How to Cite

Kolbuszewska, J. (2020). Halina Evert-Kappesowa, (Co-)Founder of Post-War Polish Byzantine Studies. Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 10, 361–381. https://doi.org/10.18778/2084-140X.10.17

Issue

Section

Articles