Николай A. Кънев, Византия и България на Балканите. Студии върху политическата история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII–X в. (Византинобългарски студии II) [Nikolay A. Kănev, Byzantium and Bulgaria in the Balkans. Studies on the Political History and the Bulgarian- Byzantine Political Conflict on the Balkan Peninsula in the Period 7th–10th c. (Byzantine-Bulgarian Studies II)], УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2021, pp. 308.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.11

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-21

How to Cite

Hristov, Y. M. (2022). Николай A. Кънев, Византия и България на Балканите. Студии върху политическата история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII–X в. (Византинобългарски студии II) [Nikolay A. Kănev, Byzantium and Bulgaria in the Balkans. Studies on the Political History and the Bulgarian- Byzantine Political Conflict on the Balkan Peninsula in the Period 7th–10th c. (Byzantine-Bulgarian Studies II)], УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2021, pp. 308 . Studia Ceranea, 12, 793–796. https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.11

Issue

Section

Book reviews