Return to Article Details Николай A. Кънев, Византия и България на Балканите. Студии върху политическата история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII–X в. (Византинобългарски студии II) [Nikolay A. Kănev, Byzantium and Bulgaria in the Balkans. Studies on the Political History and the Bulgarian- Byzantine Political Conflict on the Balkan Peninsula in the Period 7th–10th c. (Byzantine-Bulgarian Studies II)], УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2021, pp. 308. Download Download PDF