Martin Hurbanič, "Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach" [The Last War of Antiquity. The Avar Siege of Constantinople, 626, in Historical Sources], Vydavatel’stvo Michala Vaška, Prešov 2009, pp. 377

Authors

  • Błażej Cecota

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.02.21

Downloads

Download data is not yet available.

References

Olster D.M., The Politics of Usurpation in the Seventh Century. Rhetoric and Revolution in Byzantium, Amsterdam 1993.
Google Scholar

Leszka M.J., Zbrodnie cesarza Fokasa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 67, 2000, p. 45–58.
Google Scholar

Hurbanič M., Byzancia a avarský kaganát v rokoch 623–624, „Historicky časopis Slovenskej akademie vied, Bratislava” 55, 2007, p. 229–248.
Google Scholar

Hurbanič M., Byzancia Slovania a avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602–610), „Historicky časopis Slovenskej akademie vied, Bratislava” 58, 2010, p. 3–14.
Google Scholar

Hurbanič M., Byzantský “Commonwealth”: hierarchické spoločenstvo alebo idea spolupatričnosti, [in:] Studia balcanica bohemoslovaca, I, Zborník zo VI. medzinárodné balkanistické symposia organizovaného Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Historickým ústavem Akademie Věd České republiky, 25.–27. Apríla 2005, Brno 2006, p. 33–42.
Google Scholar

Hurbanič M., Koncept byzantského misionárstva a patriarcha Fótios, [in:] Cyril a Metod. Slovensko a Európa. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnava 25.–29. mája 2005, Trnava 2007, p. 107–111.
Google Scholar

Hurbanič M., Avarské obliehanie Konštantínopolu roku 626 v byzantskej hagiografii, [in:] Byzantská kultura a Slovensko, Bratislava 2007, p. 33–40.
Google Scholar

Downloads

Published

2012-12-30

How to Cite

Cecota, B. (2012). Martin Hurbanič, "Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach" [The Last War of Antiquity. The Avar Siege of Constantinople, 626, in Historical Sources], Vydavatel’stvo Michala Vaška, Prešov 2009, pp. 377. Studia Ceranea, 2, 240–243. https://doi.org/10.18778/2084-140X.02.21

Issue

Section

Book reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>