Anna Kotłowska, "Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków" ["Animals in Byzantine literary culture"] – "᾽Αναβλέψατε εἰς τα πετεινὰ...", Wydawnictwo UAM, Poznań 2013, pp. 262

Authors

  • Błażej Cecota

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.04.19

Downloads

Download data is not yet available.

References

De obitu Valentiniani. Speech on the death of Valentinian, trans. A. Kotłowska, Poznań 2007.
Google Scholar

De obitu Theodosii. Speech on the death of Theodosius, trans. A. Kotłowska, Poznań 2008.
Google Scholar

Kotłowska A., On the two critical editions of Cat and Mouse War by Theodorom Prodromom, „Pomoerium” 6, 2007/2008, p. 94-99.
Google Scholar

Kotłowska A., Świat uczuć – świat zwierząt w poemacie Niketasa Eugenianosa “Drosilla i Charikles”, [in:] Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, ed. J. Banaszkiewicz, K. Ilski, Poznań 2013, s. 49-60.
Google Scholar

Kotłowska A., Wzniosłość cierpienia w mysim świecie? Teodora Prodroma Wojna kociomysia, [in:] Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, ed. K. Ilski, Poznań 2012, s. 33-39.
Google Scholar

To eparchikon biblion. The book of Eparch, trans. A. Kotłowska, Poznań 2010.
Google Scholar

Downloads

Published

2014-12-30

How to Cite

Cecota, B. (2014). Anna Kotłowska, "Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków" ["Animals in Byzantine literary culture"] – "᾽Αναβλέψατε εἰς τα πετεινὰ.", Wydawnictwo UAM, Poznań 2013, pp. 262. Studia Ceranea, 4, 291–292. https://doi.org/10.18778/2084-140X.04.19

Issue

Section

Book reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>