Islam, the Arabs and Umayyad Rulers According to Theophanes the Confessor’s Chronography

Authors

  • Błażej Cecota Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Bizancjum
  • Konrad Figat

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.02.09

Abstract

As the Chronography of Theophanes the Confessor includes a lot of information about the foreign states and tribes which were connected with the Byzantine Empire. It is legitimate, in the Author’s view, to analyse the account concerning Islam and the Arabs by this Byzantine author. Theophanes possessed detailed knowledge of the Arabs, Islam and Umayyad caliphs. He used, although presumably indirectly, some Muslim sources in his work. The argument which strongly proves this hypothesis is his precise description of inner clashes between the members of the ruling house, as well as of Arab civil wars. The article discusses how Theophanes (and presumably his sources) depicted not only the Arabs as an entity, but also the prophet Muhammad and some of the Umayyad caliphs (Muawiya, Walid I, Umar II, Hisham, Marwan II).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Proudfoot A.S., The Sources of Theophanes for the Heraclian Dynasty, „Byzantion. Revue internationale des études byzantines” 44, 1974, p. 367–439.
Google Scholar

Mango C., Who wrote the Chronicle of Theophanes?, „Зборник Радова Византолошког Института” 18, 1978, p. 9–17.
Google Scholar

Whitby L.M., The Great Chronographer and Theophanes, „Byzantine and Modern Greek Studies” 8, 1982/1983, p. 1–20.
Google Scholar

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984.
Google Scholar

Ljubarskij J.N., Concerning the Literary Technique of Theophanes the Confessor, „Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 56, 1995, p. 317–322.
Google Scholar

Mango C., Introduction, [in:] The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284–813, trans. C. Mango, R. Scott, with assistance of G. Greatrex, Oxford 1997, p. XLIII–C.
Google Scholar

Kazhdan A.P., A History of Byzantine Literature (650–850), Athens 1999.
Google Scholar

Hoyland R.G., Theophilus of Edessa’s Chronicle and the Circulation of Historical Knowledge in
Google Scholar

Late Antiquity and Early Islam, trans. et ed. idem, Liverpool 2011.
Google Scholar

Meyendorff J., Byzantine Views of Islam, „Dumbarton Oaks Papers” 18, 1964, p. 113–132.
Google Scholar

Sahas D.J., Eighth-Century Byzantine Anti-Islamic Literature: Context and Forces, „Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 57, 1996, p. 229–238.
Google Scholar

Максимов Ю., Прп. Феофан Исповедник Сигрианский об исламе, 2003, http://www.pravoslavie.ru/put/apologetika/feofanispovednik-islam.htm [12 VII 2012].
Google Scholar

Theophanis Chronographia, „Archivio muratoriano” 6122, rec. C. de Boor, vol. I, Lipsiae 1883.
Google Scholar

Gaudefroy-Demombynes M., Mahomet, Paris 1969.
Google Scholar

Rodinson M., Mahomet, Paris 1968.
Google Scholar

Rogerson B., The Prophet Muhammad. a Biography, London 2003.
Google Scholar

Dziekan M., Hadiga, żona Proroka Muhammada w Usd al-gaba fi ma῾rifat as-sahaba ῾Izz ad-Dina M. al-Atira i innych klasycznych źródłach arabskich, [in:] Kobiety Bliskiego Wschodu, ed. M. Dziekan, I. Kończak, Łódź 2005, p. 11–23.
Google Scholar

Conrad L.I., Zeno, the Epileptic Emperor: Historiography and Polemics as Source of Realia, „Byzantine and Modern Greek Studies” 24, 2000, p. 61–81.
Google Scholar

Osman G., Pre-Islamic Arab Conquest to Christianity in Mecca and Medina: An Investigation into the Arabic Sources, „The Muslim World” 95, 2005, p. 67–80.
Google Scholar

Rochow I., Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-historischer Kommentar zu den Jahren 715–813, Berlin 1991.
Google Scholar

Levi Della Vida G., Kharidjites, [in:] Encyclopedia of Islam, vol. IV, Leiden 1978, p. 1074–1077.
Google Scholar

Crone P., Ninth-century Muslim anarchists, „Past and Present: A Journal of Historical Studies” 167, 2000, p. 3–28.
Google Scholar

Crone P., The Kharijites and the caliphal title, [in:] Studies in Islamic and Middle Eastern Texts and Traditions: in memory of Norman Calder, ed. G. Hawting, J.A. Mojaddedi, A. Samely, Oxford 2000, p. 85–91.
Google Scholar

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, vol. I, Warszawa 2002.
Google Scholar

Gaiser A., What do we learn about the early Kharijites and Ibadiyya from their coins?, „Journal of the American Oriental Society” 130, 2010, p. 167–187.
Google Scholar

Kaegi W.E., Byzantium and the Early Islamic Conquests, Cambridge 1992.
Google Scholar

Nicolle D., Yarmuk AD 636. The Muslim Conquest of Syria, Oxford 1994.
Google Scholar

Kaegi W.E., Heraclius: Emperor of Byzantium, Cambridge 2003.
Google Scholar

Akram A.I., Yarmuk, [in:] idem, The Sword of Allah. Kalid bin al-Waleed, p. 1–17, http://www.grandestrategy.com/2007/12/sword-of-allah-chapter-35-yarmuk.html.
Google Scholar

Brandes W., Apokalyptisches in Pergamon, „Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 48, 1987.
Google Scholar

Varvounis M. G., Une pratique de magie Byzantine et la prise de Pergame par les Arabes, „Byzantion. Revue internationale des études byzantines” 68, 1998.
Google Scholar

Leszka M.J., Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku), Łódź 2003.
Google Scholar

Bonarek J., Romajowie i obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa, Toruń 2003.
Google Scholar

Kompa A., Polityka wewnętrzna Justyniana II w świetle „Krótkiej historii” patriarchy Nicefora i „Chronografii” Teofanesa Wyznawcy, [in:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, red. P. Krupczyński, M.J. Leszka, Łask–Łódź 2006, p. 113–138.
Google Scholar

Daniel 1, [in:] Prosopography of the Byzantine Empire, vol. I, 641–867, ed. J.R. Martindale, CD-ROM Publication, Ashgate 2001.
Google Scholar

Prinzing G., Bizantyńczycy wobec obcych, trans. K. Ilski, Poznań 1998.
Google Scholar

Saunders J.J., A History of Medieval Islam, London 1965.
Google Scholar

Hitti P., History of the Arabs, London 1937.
Google Scholar

Hawting G.R., The First Dynasty of Islam. The Umayyad Caliphate AD 661–750, Carbondale–Edwardsville 1987.
Google Scholar

Madeyska D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny od starożytności do końca epoki Umajjadów (750), Warszawa 1999.
Google Scholar

Kennedy H., The Prophet and the Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century, London–New York 2004.
Google Scholar

История халифов вардапета Гевонда, писательа VIII века, trans. К. Патканиян, Санкт-Петербург 1862.
Google Scholar

Severus Al-Ashmunein, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria [part 3: Agathon – Michael I (766 A.D.)], trans. B. Evetts, Paris 1910.
Google Scholar

Borrut A., Entre tradition et histoire: genčse et diffusion de l’image de ‘Umar II, „Melangés de l’Université Saint-Joseph, Beirut” 58, 2005, p. 329–278.
Google Scholar

Hauziński J., Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa–Kraków 1993.
Google Scholar

Kościelniak K., Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634–1516), Kraków 2004.
Google Scholar

Classical Islam. a Sourcebook of Religions Literature, trans. N. Calder, J. Mojaddedi, A. Rippin, Abingdon–New York 2003.
Google Scholar

Gibb H.A.R., The fiscal rescript of ‘Umar II, „Arabica” 2, 1955, p. 1–16.
Google Scholar

Kościelniak K., Polemika muzułmańsko-chrześcijańska na podstawie korespondencji przypisywanej kalifowi umajjadzkiemu ‘Umarowi II († 720) i cesarzowi bizantyjskiemu Leonowi III († 741), „Folia Historica Cracoviensia” 8, 2002, p. 97–105.
Google Scholar

Cecota B.,‘Umar II – przyczynek do nowego spojrzenia na postać umajjadzkiego kalifa (in press).
Google Scholar

Blankinship K.Y., The End of the Jihād State. The Reign of Hishām Ibn ‘Aba Al-Malik and the Collapse of the Umayyads, Albany 1994.
Google Scholar

Górski D., Sytuacja chrześcijaństwa na terenach Północnej Afryki od podbojów muzułmańskich do XII wieku, Kraków 2004.
Google Scholar

Cecota B., „Klątwa na Mahometa i jego opowieści, i wszystkich, którzy wierzą w nie!” – prześladowania chrześcijan przez Umajjadów w Syrii na podstawie „Chronografii” Teofanesa Wyznawcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 8.1, 2009, p. 143–152.
Google Scholar

Amélineau É.-C., Les derniers jours et le mort du khalife Merouân II d’aprés l’Histoire des patriarches d’Alexandrie, „Journal asiatique” 4, 1914, p. 421–449.
Google Scholar

Bellamy J.A., Pro-Umayyad Propaganda in Ninth-Century Baghdad in the Works of Ibn Abī‘l-Dunyā, [in:] Prédication et propagande au Moyen Age. Islam, Byzance, Occident. Session des 20–25 octobre 1980, ed. G. Makdisi, D. Sourdel, J. Sourdel-Thomine Paris 1983, p. 71–86.
Google Scholar

Kennedy H., The Court of the Caliphs. The Rise and Fall of Islam’s Greatest Dynasty, London 2004.
Google Scholar

Downloads

Published

2012-12-30

How to Cite

Cecota, B., & Figat, K. (2012). Islam, the Arabs and Umayyad Rulers According to Theophanes the Confessor’s Chronography. Studia Ceranea, 2, 97–111. https://doi.org/10.18778/2084-140X.02.09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>