Return to Article Details Martin Hurbanič, "Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach" [The Last War of Antiquity. The Avar Siege of Constantinople, 626, in Historical Sources], Vydavatel’stvo Michala Vaška, Prešov 2009, pp. 377 Download Download PDF