Problem świeckości państwa a wyzwania nowoczesności. Na marginesie religii i neutralności światopoglądowej państwa Ryszarda Panasiuka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6107.42.01

Słowa kluczowe:

nowoczesność, świeckość państwa, kryzys

Abstrakt

Punktem odniesienia mojego tekstu jest wystąpienie Ryszarda Panasiuka poświęcone idei świeckości państwa, którą traktuję jako składnik nowoczesności. W kontekście kryzysu wywołanego rozwojem nowoczesności stawiam pytanie o możliwość podjęcia działań prewencyjnych. Utrzymuję, że ich skuteczność zależy od tego, czy możliwe jest spojrzenie na obecną sytuację z perspektywy zewnętrzności (transgresja), do której odnoszą się światopoglądy często pozostające ze sobą w konflikcie. Twierdzę, że świeckie państwo stwarza szansę na owocny dialog tych światopoglądów stwarzając szansę na realizację działań prewencyjnych.

Bibliografia

Bauman, Z. (2018). Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przełożył K. Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Berman, M. (2006). „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przełożył M. Szuster. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Bobako, M. (2010). Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Bogusławski. M., M. (2020). Wariacje (post)humanistyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8142-653-4
Google Scholar

Chrzanowski, W. (1998). „Państwo demokratyczne a neutralne światopoglądowo”. W: Nowicka-Włodarczyk, E. (red.), Neutralność światopoglądowa państwa. Kraków: Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, s. 9–18.
Google Scholar

Chutorański, M. (2020). Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropo­centrycznej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Daniel, K. (1998). „Słabość argumentu większościowego”. W: Nowicka-Włodarczyk, E. (red.), Neutralność światopoglądowa państwa. Kraków: Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, s. 55–62.
Google Scholar

Dąbrowski, J. i Demenko, A. (2014). Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Tomy 1 i 2. Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca.
Google Scholar

Deleuze, G. (2017). Immanencja: życie. Przełożył K. M. Jaksender. Kraków: Eperons/Ostrogi.
Google Scholar

Derrida, J. (2016). Widma Marksa. Przełożył T. Załuski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Engels, F. (1979). Dialektyka przyrody. Przełożył T. Zabłudowski. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Fukuyama, F. (2009). Koniec historii. Przełożyli T. Bieroń, M. Wichrowski. Kraków: ZNAK.
Google Scholar

Guldi, J. i Armitage D. (2014). The History Manifesto. https://doi.org/10.1017/9781139923880
Google Scholar

Heller, Á. (2012a). „Trzy logiki nowoczesności i podwójne związanie wyobraźni”. Przełożył W. Bulira. W: Heller, Á., Eseje o nowoczesności. Red. J. P. Hudzik. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 169–191.
Google Scholar

Heller, Á. (2012b). „Złożoność sprawiedliwości – wyzwanie dla XXI wieku”. Przełożył J. P. Hudzik. W: Heller, Á., Eseje o nowoczesności. Red. J. P. Hudzik. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 193–212.
Google Scholar

Kardaś, A. et al. (2021). Redaktorzy Nauki o Klimacie: Gadomski kwestionuje wiedzę naukową, 8 czerwca. Online: https://wyborcza.pl/7,75968,27177152,redaktorzy-nauki-o-klimacie-gadomski-kwestionuje-wiedze-naukowa.html [dostęp: 10.07.2021].
Google Scholar

Kowalska, M. (2005). Demokracja w kole krytyki. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Kowalska, M. (2021). O sprawiedliwości innymi słowy. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Latour, B. (2009). „Czy nie-ludzie zostaną zbawieni? Argument ekologiczny”. Przełożyła M. Bokiniec. W: Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. S. 18–52.
Google Scholar

Legutko, R. (1998). „Różne aspekty neutralności światopoglądowej”. W: Nowicka-Włodarczyk, E. (red.), Neutralność światopoglądowa państwa. Kraków: Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”. S. 63–69.
Google Scholar

Panasiuk, R. (1998). „Religia i neutralność światopoglądowa państwa”. W: Nowicka-Włodarczyk, E. (red.), Neutralność światopoglądowa państwa. Kraków: Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”. S. 19–31.
Google Scholar

Pieniążek, P. (2006). Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Pietrzak, M. (2012). Państwo prawne, państwo świeckie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Schillebeeckx, E. (2018a). „The search for the living God”. W: Schillebeeckx, E., The Collected Works of Edward Schillebeeckx, vol. XI: Essays. Ongoing Theological Quest. Red. T. M. Schoof, C. Sterkens, E. Borgman, R. J. Schreiter. London–New York–Oxford–New Dehli–Sydney: T&T Clark, s. 35–50.
Google Scholar

Schillebeeckx, E. (2018b). „Theological interpretation of faith in 1983”. W: Schillebeeckx, E., The Collected Works of Edward Schillebeeckx, vol. XI: Essays. Ongoing Theological Quest. Red. T. M. Schoof, C. Sterkens, E. Borgman, R. J. Schreiter. London–New York–Oxford–New Dehli–Sydney: T&T Clark, s. 51–68.
Google Scholar

Schillebeeckx, E. (2018c). „Liberating theology”. W: Schillebeeckx, E., The Collected Works of Edward Schillebeeckx, vol. XI: Essays. Ongoing Theological Quest. Red. T. M. Schoof, C. Sterkens, E. Borgman, R. J. Schreiter. London-New York-Oxford-New Dehli-Sydney: T&T Clark, s. 69–84.
Google Scholar

Stengers, I. (2013). Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences. Paris: La Découverte.
Google Scholar

Touraine, A. (1992). Critique de la modernité. Paris: Fayard.
Google Scholar

Widła, B. (2018). Denializm ponad podziałami. Magazyn Kontakt, 19 grudnia. Online: https://magazynkontakt.pl/denializm-ponad-podzialami/ [dostęp: 10.07.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-07-21 — zaktualizowane 2023-12-04

Wersje

Jak cytować

Bogusławski, M. (2023). Problem świeckości państwa a wyzwania nowoczesności. Na marginesie religii i neutralności światopoglądowej państwa Ryszarda Panasiuka . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica. https://doi.org/10.18778/0208-6107.42.01 (Original work published 21 lipiec 2023)

Numer

Dział

Articles