Instrukcja redakcyjna

Wytyczne dla Autorów

Formatowanie tekstu:

1. artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5)
2. długość recenzji do 20 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron)
3. przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony;
4. format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami; wyjustowane
5. format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach)
6. tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie
7. cytaty włączone w tekst (do 4 wersów) w cudzysłowie (bez kursywy); dłuższe cytaty – wyodrębnione, czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.
8. wyróżnienia – pogrubione
9. śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona