Instrukcja redakcyjna

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW I ZASADY EDYCJI 
treść instrukcji do pobrania w formacie pdf

 STRUKTURA ARTYKUŁU I LIMIT SŁÓW  

 • Artykuł powinien zawierać następujące części: informacje o autorze (w tym aktualną afiliację, kod Orcid i adres e-mail), tytuł pracy, streszczenie w języku polskim i angielskim; słowa kluczowe, ewentualne podziękowania lub oświadczenia.  
 • Tekst główny powinien być następująco uporządkowany: wprowadzenie do tekstu głównego, stan badań i metody, założenia badawcze, rozwinięcie, polemika, podsumowanie rozważań. 
 • Tekst musi być złożony w formacie Word, zawierać przypisy w stylu Harvard i bibliografię załącznikową. 
 • Artykuł powinien zawierać od 5000 do 7000 słów, włącznie z tabelami, podpisami pod rysunkami, przypisami. 
 • Streszczenie powinno mieć 150-200 słów, nie może być częścią artykułu i powinno być tekstem bez akapitów. 
 • Należy podać 3-6 słów kluczowych (pojedyncze słowa lub frazy zawierające nie więcej niż 3 słowa). 
 • Tekst może zawierać aneksy (w stosownych przypadkach), tj. tabele z podpisami, wszelkie ilustracje z podpisami. Wszystkie elementy graficzne powinny mieć wskazanego twórcę lub źródło pochodzenia; autorzy powinni mieć prawa do wykorzystania tych materiałów. 
 • Zdjęcia powinny być wysokiej jakości (od 300 dpi); autorzy powinni mieć prawa do wykorzystania zdjęć. 

  ZASADY EDYCJI 

 Wykorzystujemy Harvard Referencing Style. Poniższy przewodnik zawiera najczęściej używane typy cytowań, zob. także: https://www.citethisforme.com/harvard-referencing 


 
UWAGI OGÓLNE 

 • Przypisy podajemy zarówno bezpośredniego cytując, jak i parafrazując źródła. 
 • Bibliografia załącznikowa znajduje się na końcu pracy. Artykuły z publikacji zbiorowych lub czasopism powinny mieć podany zakres stron. 
 • Zasadniczo źródła cytowań lub odniesień wymieniamy w nawiasie w kolejności alfabetycznej według nazwiska autora wraz z datą wydania, numerem strony lub zakresem stron (według tytułów, jeśli nie ma nazwiska autora danej pracy), na temat szczegółów zob. niżej. 
 • Jeśli istnieje wiele źródeł tego samego autora, cytaty są wymienione według daty publikacji.
   

CYTATY W TEKŚCIE 

 • Jeden autor: (Crombie, 1959) lub Crombie (1959). Drugi zapis dotyczy sytuacji, w której nazwisko autora podawane jest w treści zdania, wówczas nie powtarzamy go w nawiasie. 
 • Dwóch autorów: (Goddard i Barrett, 2015) lub Goddard i Barrett (2015). 
 • Trzech autorów: (Jones, Smith i Watson, 2011) lub Jones, Smith i Watson (2011). 
 • Więcej niż trzech autorów: (Jones et al., 2011) lub Jones et al. (2011). 
 • Wiele cytatów w tekście: (Jones, 2014; Smith, 2017; Watson, 2017). 
 • Cytaty z numerami stron: (Crombie, 1959, s. 35) lub (Crombie, 1959, s. 35–49). 
 • Brak autora: jeśli nie można zidentyfikować autora, należy źródło dodać alfabetycznie, uwzględniając tytuł i zapisując go kursywą (Sztuka współczesna, 2015). 
 • Źródła internetowe mające autora i niemające numerów stron: (Hassan, 2013). 
 • Źródła internetowe niemające autora – używamy nazwy strony internetowej: (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2020). 
 • Źródła internetowe niemające wyraźnej nazwy strony internetowej – podajemy adres główny: (Aerospaceweb.org, 2004). 
 • Filmy: (The Eye and the Ear, 1945). 
 • Wywiady (podajemy nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad): (Bowie, 1979). 

 

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 

 KSIĄŻKI 

 Książki jednoautorskie 

 • Crombie, A. C. (1959). Medieval and Early Modern Science. Garden City NY: Doubleday. 
 • Jencks, Ch. (1994). The Language of Post-Modern Architecture. 6th ed. London: Wiley-Academy. 
 • Jencks, Ch. (2011a). The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture. London: John Wiley & Sons. 
 • Jencks, Ch. (2011b). The Universe in the Landscape, Landforms by Charles Jencks. London: Frances Lincoln. 

 Dwóch lub trzech autorów 

 • Goddard, J. i Barrett, S. (2015). The health needs of young people leaving care. Norwich: University of East Anglia, School of Social Work and Psychosocial Studies. 

 Więcej niż trzech autorów 

 • Young, H. D. et al. (2015). Sears and Zemansky’s university physics. San Francisco: Addison-Wesley.  

 Książka z autorem i dodatkowo merytorycznie istotnym redaktorem lub (i) tłumaczem 

 • Adelard of Bath (1998). Conversations with His Nephew: On the Same and the Different, Questions on Natural Science, and On Birds. Tłum. Ch. Burnett. Cambridge: Cambridge University Press. 
 • Wittgenstein, L. (1969). On certainty. Red. G. H. von Wright, tłum. G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell. 
 • Hugo de Sancto Victore (1939). Didascalicon. De studio legend. Red. Ch. H. Buttimer. Washington DC: The Catholic University Press. 

 
Rozdziały w książkach 

 • McGrade, A. S. (1982). Rights, natural rights, and the philosophy of law. W: Kretzmann, N., Kenny, A. i Pinborg, J. (red.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, s. 738–756.
   

Rozdziały w książkach tego samego autora 

 • Carroll, N. (2000). Interpretation, history and narrative. W:  Carroll, N., Beyond aesthetics. Cambridge: Cambridge University Press, s. 133–156. 

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH 

 • Rawls, J. (1995). Reply to Habermas. The Journal of Philosophy, 92 (3), s. 132–180. https://doi.org/10.2307/2940843. 
 • Hirsch, M. (2011). Pokolenie postpamięci. Tłum. M. Borowski. Didaskalia: Gazeta Teatralna, 105, s. 28–36. 

 
WYWIADY PRASOWE 

 Nazwisko i inicjał imienia osoby, z którą przeprowadzono wywiad (data roczna). Tytuł tekstu [z kim kto rozmawia]. Tytuł pisma, data dzienna. Online: URL [data dostępu]. 

 
MULTIMEDIA 

 FILMY 

 Tytuł filmu, data, reżyser. Kraj produkcji: producent. 

 • La Fille aux yeux d’or, 1961, reż. J.-G. Albicocco. Francja: Madeleine Films. 
 • The Eye and the Ear, 1945, reż. F. Themerson i S. Themerson. Wielka Brytania: Polish Film Unit. 

 
WYWIADY [programy telewizyjne i inne nagrania] 

 Nazwisko i inicjał imienia osoby, z którą przeprowadzono wywiad (data roczna). Nazwa programu [rodzaj medium].  
Z kim kto rozmawia. Producent, data dzienna. Online: URL [data dostępu]. 

STRONY INTERNETOWE 

 Teksty autorskie: Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł artykułu. Nazwa strony. Online: adres URL [data dostępu]. 

 
Cała zawartość strony: nazwa strony internetowej, (rok). Tytuł strony. Online: URL [data dostępu]. 

 
Wpis na blogu: nazwisko, inicjał imienia. (rok). Tytuł posta. [Blog] Nazwa bloga. Online: URL [data dostępu] 

 
Jeśli nie ma autora, używamy następującej struktury: Nazwa witryny, (rok). Tytuł strony. Online: URL [data dostępu]. 

 
ILUSTRACJE 

 Podpisy powinny mieć następującą formę: Il. 1. Imię i nazwisko autora, data, technika, wymiary, lokalizacja i nazwa kolekcji. Autor zdjęcia. 

 • Il. 1. Eduardo Kobra, Rubinstein, 2014, mural, 1700 x 2650 cm, Polska, Łódź, ul. Sienkiewicza 18. Fot. Paweł Trzeźwiński. 
 • Il. 2. Tilly Kettle, Eliza i Mary Davidson, c. 1784, olej na płótnie, 127 x 101,9 cm, Londyn, Dulwich Picture Gallery. CC0.