Zespół redakcyjny

Zespół Redakcyjny:

Andrzej M. Kaniowski, redaktor naczelny (Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, Polska); obszary zainteresowań: etyka, metaetyka, filozofia polityczna, filozofia społeczna, filozofia kultury

Agnieszka Rejniak-Majewska, sekretarz redakcji (Uniwersytet Łódzki, Instytut Kultury Współczesnej, Poland); obszary zainteresowań: historia sztuki, badania kultury wizualnej, filozofia kultury popularnej

Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, Polska); obszary zainteresowań: estetyka, filozofia kultury, urban studies, teoria sztuki, historia sztuki nowoczesnej i współczesnej

Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, Polska); obszary zainteresowań: filozofia praktyczna (etyka i filozofia polityczna), teoria sprawiedliwości

Ewa Wyrębska-Ɖermanović (Uniwersytet w Bonn, Instytut Filozofii, Niemcy); obszary zainteresowań: etyka, filozofia polityczna, filozofia społeczna

Jack J. Hutchens – korekta w j. angielskim (Loyola University, Chicago, USA)

Międzynarodowa Rada Doradcza:
Jan C. Joerden (Europa-Universität Viadrina)
Georg Lohmann (Prof. em. Otto-von-Guericke University Magdeburg)
Antonio Remesar (Universitat de Barcelona)
Gunnar Skirbekk (Universitetet i Bergen)
Richard Shusterman (Florida Atlantic University)
Florian Steger (Universität Ulm)
Richard Wolin  (City University NY)

Polska Rada Naukowa:
Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Marek Kozłowski (Uniwersytet Łódzki)
Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Józef Piórczyński (Prof. em., Uniwersytet Łódzki)