Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Repozytorium UŁ (full texts and summaries, volumes: 1981 – …)
CEEOL (The Central and Eastern European Online Library),  volumes: 1995 – …
DOAJ (The Directory of Open Access Journals)
GIGA (German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, Hamburg)
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals)
Sherpa Romeo
 
Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych