Wymowa polska jako obca. Rozwiązywanie trudności artykulacyjnych w grupie międzynarodowej na rocznym kursie przygotowawczym

Autor

  • Anna Majewska-Tworek Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Pracownia Polszczyzny Mówionej, pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław https://orcid.org/0000-0003-3997-5991

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.14

Słowa kluczowe:

wymowa polska jako obca, grupa międzynarodowa, indywidualne trudności artykulacyjne, nauczanie wymowy

Abstrakt

Niniejszy tekst dotyczy pracy nad wymową polską jako obcą w grupie międzynarodowej podczas Rocznego Kursu Przygotowawczego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców we Wrocławiu. Porusza problem badania trudności artykulacyjnych, opisu wymowy studenta oraz doskonalenia jego sprawności w zakresie wymowy. Formułuje także ogólne wnioski dotyczące planowania zadań fonetycznych dla cudzoziemców.

Bibliografia

Biernacka M., 2015, Trudności w nauczaniu wymowy polskiej cudzoziemców w świetle wyników badań ankietowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 22, G. Zarzycka (red.), s. 251–265.
Google Scholar

Dukiewicz L, Sawicka I., 1995, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków.
Google Scholar

Ikeda A., 2008, Nie lubię igreka, czyli o trudnych głoskach w języku polskim, Tokio.
Google Scholar

Kołaczek E., 2017, Testuj swój polski. Fonetyka, Kraków.
Google Scholar

Kwiatkowska K., 2015, Testowanie słuchowego różnicowania polskich dźwięków mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: E. Kubicka, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń, s. 304-316.
Google Scholar

Maciołek M., Tambor J., 2018, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice.
Google Scholar

Majewska-Tworek A., 2010, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław.
Google Scholar

Majewska-Tworek A., 2014, Niepłynność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny. Propozycja typologii, Wrocław.
Google Scholar

Majewska-Tworek A., 2017, Od czego zacząć doskonalenie wymowy na rocznym kursie przygotowującym do studiów w języku polskim? Na przykładzie pracy w ośrodku wrocławskim, „Kwartalnik Polonicum” nr 25, s. 17–22.
Google Scholar

Rodak H., 2009, Terapia dziecka z wadą wymowy, Warszawa.
Google Scholar

Surowaniec J., 1992, Słownik terminów logopedycznych, Kraków.
Google Scholar

Tarkowski Z., 2008, Przesiewowy test logopedyczny, Lublin.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Majewska-Tworek, A. (2019). Wymowa polska jako obca. Rozwiązywanie trudności artykulacyjnych w grupie międzynarodowej na rocznym kursie przygotowawczym. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 209–220. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.14