Japońska wizja dziewiętnastowiecznej historii Łodzi. Kilka uwag o monografii Fujii Kazuo „Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi”, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, s

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.10

Słowa kluczowe:

artykuł recenzyjny, japoński historyk Fujii Kazuo, Łódź, XIX wiek, przedsiębiorcy

Abstrakt

Japoński historyk Fujii Kazuo, od czterech dekad podejmuje tematy zawiązane głównie z różnymi aspektami XIX-wiecznych dziejów Łodzi, a przede wszystkim zajmuje go odmienność rozwoju tego ośrodka miejskiego w czasach zaborów w skali nie tylko ziem polskich, ale Europy Środkowo-Wschodniej. Tej tematyce poświęcił już wiele lat temu pierwszą monografię, a obecnie recenzowana książka, stanowi niejako podsumowanie prac badawczych tego japońskiego badacza dziejów społecznych i gospodarczych w momencie przejścia na emeryturę. Według jego tezy, Łódź, która nie posiadała tradycji szlacheckich, ani nie odgrywała roli centrum politycznego, jakim była Warszawa, w XIX stuleciu właśnie wraz ze stolicą Królestwa Polskiego stała się wyjątkowym w skali zaboru rosyjskiego wielkim miastem. Dynamizmem rozwoju w nim nowoczesnego przemysłu stała się ogromna aktywność tutejszych przedsiębiorców, głównie pochodzenia niemieckiego i żydowskiego, którzy jednak na trwałe wnikali w tkankę miasta, tworząc swoją „małą ojczyzną”.

Biogram autora

Jarosław Kita - Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jarosław Kita – kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zainteresowania naukowe: historia społeczna i gospodarcza XIX i XX w., dzieje społeczeństwa polskiego na tle porównawczym ze społeczeństwami Europy Środkowo- -Wschodniej, historia ziemiaństwa polskiego, europejska kultura uzdrowiskowa XIX– XXI w., dzieje wojskowości polskiej w dobie zaborów, historia nauki w XIX–XXI w., przeszłość łódzkiego środowiska naukowego, dzieje miast regionu Polski centralnej.

Bibliografia

Badziak K., Chylak K., Łapa M., Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do roku 1914, Łódź 2014.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-512-6

Kazuo F., Aspekt problemu żydowskiego w Polsce, „Studium Praw Człowieka Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 1998 (wyd. 1).
Google Scholar

Kazuo F., Działalność społeczna niemieckich przedsiębiorców w XIX-wiecznej Polsce na przykładzie przedsiębiorców przemysłu włókienniczego w Łodzi, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 2014, t. 68, nr 3.
Google Scholar

Kazuo F., Historia nowoczesnej gospodarki polskiej. Rozwój przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim (1815–1914), Nippon Hyoronsha 1989.
Google Scholar

Kazuo F., Kształtowanie klasy robotników przemysłowych w XIX-wiecznej Polsce – robotnicy firm włókienniczych Łodzi, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 2009, t. 63, nr 3.
Google Scholar

Kazuo F., Przedsiębiorcy w XIX-wiecznej Polsce – wokół oceny przedsiębiorców przemysłu włókienniczego w Łodzi w pierwszej połowie XIX wieku”, [w:] Nowe horyzonty historii Europy – spojrzenie z Polski, red. A. Nakayama, K. Matsukawa, Showado 2000.
Google Scholar

Kazuo F., Rozwój infrastruktury a przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX wieku – wokół budowy tramwajów w Łodzi, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 2004, t. 58, nr 3.
Google Scholar

Kazuo F., Społeczeństwo i gospodarka Królestwa Polskiego na początku XX wieku, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 1990, t. 44, nr 3.
Google Scholar

Kazuo F., Symbioza etniczna w przemysłowym mieście Łodzi w XIX wieku, „Studium Praw Człowieka Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 2002, nr 6.
Google Scholar

Kazuo F., Zakładanie firm włókienniczych w Królestwie Polskim na przykładzie L. Geyera, „Studia Handlowe Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 1988, t. 36, nr 2.
Google Scholar

Kazuo F., Żydzi w przemysłowym mieście Łodzi w XIX-wiecznej Polsce, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Kwansei Gakuin” 2018, t. 71, nr 4.
Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Łódź 2001.
Google Scholar

Śmiechowski K., Sikorska-Kowalska M., Fukumoto K., Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze, Łódź 2016.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-449-6

Woźniak K. P., Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824–1830, Łódź 2016.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Kita, J. (2020). Japońska wizja dziewiętnastowiecznej historii Łodzi. Kilka uwag o monografii Fujii Kazuo „Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi”, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, s. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 193–200. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.10

Numer

Dział

Artykuł recenzyjny

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>