Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Google Scholar  
Zastępca Redaktora: dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
Sekretarz naukowy: dr Ewelina Maria Kostrzewska, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
Rada naukowa:      
Wiesław Puś, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
Kazimierz Badziak, Uniwersytet Łódzki, Polska Biogram redaktora    
Tadeusz Epsztein, Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska ORCID    
Swietłana Krawczenko, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy w Łucku, Ukraina ORCID    
Torsten Lorenz, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy ORCID Scopus Google Scholar
Olha Morozova, Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły, Mikołajów, Ukraina ORCID    
Marek Przeniosło, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska ORCID Scopus  
Małgorzata Przeniosło Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska. ORCID Scopus Google Scholar