Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
Zastępca Redaktora: dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
Sekretarz naukowy: dr Ewelina Maria Kostrzewska, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
Redaktor tematyczny — XIX wiek: dr hab. Kamil Śmiechowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
Redaktor tematyczny — XX wiek: dr Magdalena Pogońska-Pol, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
       
Rada naukowa:      
Wiesław Puś, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
Kazimierz Badziak, Uniwersytet Łódzki, Polska Biogram redaktora    
Tadeusz Epsztein, Instytut Historii PAN Warszawa,  Polska ORCID    
Maria Korybut-Marciniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska  ORCID Scopus  
Swietłana Krawczenko, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy w Łucku, Ukraina ORCID    
Torsten Lorenz, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy ORCID Scopus Google Scholar
Olha Morozova, Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina ORCID    
Marek Przeniosło, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska ORCID Scopus  
Małgorzata Przeniosło, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska. ORCID Scopus Google Scholar