Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita

Zastępca Redaktora: Marta Sikorska-Kowalska

Sekretarz naukowy: Ewelina Maria Kostrzewska

Rada naukowa:

Wiesław Puś (Łódź),
Kazimierz Badziak (Łódź),
Swietłana Krawczenko (Łuck),
Torsten Lorenz (Praga),
Giennadij Matwiejew (Moskwa),
Marek Przeniosło (Kielce),
Małgorzata Przeniosło (Kielce).