Instrukcja redakcyjna

Autorzy zainteresowani zamieszczeniem tekstów na łamach „Studiów z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” proszeni są o nadsyłanie tekstów w wersji papierowej i w formie elektronicznej. Artykuły nie powinny mieć więcej niż 1 arkusz, skład czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza. Przypisy u dołu strony, skład czcionką 10. Do każdego tekstu (za wyjątkiem recenzji i omówień) należy dołączyć streszczenia w języku angielskim i polskim. Streszczenie nie powinno przekraczać 1/2 strony. Ponadto Autorzy powinni przesłać krótkie notki biograficzne o sobie. Do każdego tekstu (za wyjątkiem recenzji i omówień) należy dołączyć streszczenia oraz słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.

Termin składania tekstów do końca września każdego roku.