Recenzenci

Recenzenci (2017):

Piotr Biliński (Kraków)
Wiesław Caban (Kielce)
Jadwiga Hoff (Rzeszów)
Maria Korybut – Marciniak (Olsztyn)
Ilona Kurnatowska (Łódź)
Robert Lipelt (Sanok)
Robert Litwiński (Lublin)
Giennadij F. Matwiejew (Moskwa)
Przemysław Matusik (Poznań)
Marek Przeniosło (Kielce)
Jerzy Szczepański (Kielce)