Rola i zadania oddziału gospodarczego w zabezpieczeniu materiałowym polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania poza granicami kraju

Autor

  • Marek Brylew Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Zakład Teorii Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.15

Słowa kluczowe:

1. Brygada Logistyczna, Agencja Wsparcia i Zaopatrzenia, Narodowy Element Wsparcia, NATO, oddział gospodarczy, polski kontyngent wojskowy, środki zaopatrzenia, Umowa Nabycia i Wzajemnych Usług, zabezpieczenie materiałowe

Abstrakt

Prawidłowa organizacja i funkcjonowanie zabezpieczenia materiałowego polskich kontyngentów wojskowych wykonujących zadania poza granicami kraju jest jednym z zasadniczych elementów utrzymywania ich właściwej zdolności operacyjnej. Szczególną rolę w procesie zaopatrywania w środki zaopatrzenia, oprócz Narodowego Elementu Wsparcia, odgrywa oddział gospodarczy (OG), któremu na zaopatrzenie przydzielono Polski Kontyngent Wojskowy (PKW). Organ ten odpowiedzialny jest także za organizację i realizację procesu szkolenia specjalistycznego żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia, a następnie kierowanie jego działalnością w zakresie logistycznego wsparcia narodowego. Oprócz szeregu przedsięwzięć wynikających z obowiązków związanych z zaopatrywaniem polskich jednostek wojskowych OG realizuje także zadania związane z organizacją transportu kołowego z zaopatrzeniem z kraju do rejonu misji, środków materiałowych i sprzętu wojskowego (SpW) wycofywanych z PKW do kraju oraz rotacji kolejnych zmian PKW.

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4 (B), Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Szkol. 888/2014, Bydgoszcz 2014.
Google Scholar

Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD-4.4 (B), Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Szkol. 872/2013, Bydgoszcz 2013.
Google Scholar

Wsparcie przez państwo-gospodarza DD-4.5 (B), Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Szt. Gen. 1585/2016, Warszawa 2016.
Google Scholar

Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania DD/4.21, Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Logis 11/2013, Bydgoszcz 2013.
Google Scholar

Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i finansowej w Polskich Kontyngentach Wojskowych realizujących zadania poza granicami państwa, IWspSZ, Logis 4/2010, Bydgoszcz 2010.
Google Scholar

Malinowski Z., Zabezpieczenie materiałowe polskich kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych. Wybrane aspekty, Warszawa 2013.
Google Scholar

Załuński D.K., Dokumentacja szkoleniowa Sekcji Zaopatrzenia 1 BLog, Bydgoszcz 2011.
Google Scholar

Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016, http://www.msz.gov.pl/resource /99ad1565-6b31-43fb-a930-e3aef272c42c:JCR (dostęp: 10 IV 2017).
Google Scholar

Podpisanie umowy ACSA, Sztab Generalny Wojska Polskiego, 28 XI 2012, https://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_872.html (dostęp: 10 VIII 2017).
Google Scholar

Standaryzacja operacyjna, „Biuletyn informacyjny Pionu doktryn i oprzyrządowania systemu szkolenia” 2015 (1), nr 1, 1 VI 2015, http://cdis.wp.mil.pl/plik/file/Publikacje/BIULETYN_SO_Nr_1_2015.pdf (dostęp: 10 IV 2017).
Google Scholar

What is NSPA, NATO Support and Procurement Agency, http://www. nspa.nato.int/en/organization/nspa/nspa.htm (dostęp: 10 VIII 2017).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Brylew, M. (2017). Rola i zadania oddziału gospodarczego w zabezpieczeniu materiałowym polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania poza granicami kraju. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (99), 291–308. https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.15