Recenzenci

Lista recenzentów czasopisma w roku 2020

Krzysztof Będkowski (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Czubla (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Jaskulski (Uniwersytet Łódzki)
Sylwia Kulczyk (Uniwersytet Warszawski)
Paweł Przepióra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Tołoczko (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2019

Małgorzata Bruj (badacz niezależny)
Bernard Gałka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Mirosław Kobierski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Wojciech Tołoczko (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Paweł Woźniak (Uniwersytet Gdański)
Artur Zieliński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2018

Bernard Gałka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Bogusław Michał Kaszewski (Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie)
Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogicznyw Krakowie)
Elżbieta Papińska (Uniwersytet Łódzki)
Paweł Przepióra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jadwiga Stanek-Tarkowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Wojciech Tołoczko (Uniwersytet Łódzki)
Robert Twardosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2017

Marcin Becher (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tadeusz Ciupa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiecach)
Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
Elżbieta Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
Łukasz Mendyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Jerzy Sikora (Uniwersytet Łódzki)
Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Juliusz Twardy (Uniwersytet Łódzki)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2016

Ryszard Krzysztof Borówka (Uniwersytet Szczeciński)
Volodymyr Demczenko (Naukowy Instytut Badań Regionalnych NAN we Lwowie, Ukraina),
Stanisław Fedorowicz (Uniwersytet Gdański),
Renata Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marcin Kolejko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Krzysztof Kożuchowski (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
Józef Kukulak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ján Novotný (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
Elżbieta Papińska (Uniwersytet Łódzki)
Joanna Popławska (Uniwersytet Warszawski)
Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Aleksander Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Weckwerth (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
(w 2016 r. odrzucono 3 złożone artykuły)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2015

Sławomir Domagała (Uniwersytet Łódzki)
Jacek Forysiak (Uniwersytet Łódzki)
Renata Giedych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
Maciej Jaskulski (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
Joanna Jędruszkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Sławomir Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
Stanisław Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
Ján Novotný (Slovak Academy of Science)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Barbara Sowińska-Świerkosz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Jacek Szmańda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Lucyna Wachecka-Kotkowska (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Wroński (independent scientist)
Marek Zawilski (Politechnika Łódzka)
Maciej Ziułkiewicz (Uniwersytet Łódzki)
(w 2015 r. odrzucono 2 złożone artykuły)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2014

Karol Augustowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marek Jóźwiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ján Novotný (Slovak Academy of Sciences)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Karolina Smętkiewicz (Urząd Miasta w Uniejowie)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Lista recenzentów czasopisma w roku 2013

Wacław Florek (Akademia Pomorska w Słupsku)
Arkadiusz Jaksa (Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi)
Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sylwia Kulczyk (Uniwersytet Warszawski)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Artur Zieliński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Elwira Żmudzka (Uniwersytet Warszawski)
Sławomir Żurek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)