Nabór artykułów do numeru 22/2023

2022-02-01

Redakcja czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim do numeru 22/2023. Wydanie tomu planowane jest na III kwartał 2023. Artykuły zatwierdzone do druku i opatrzone numerem DOI będą ukazywały się sukcesywnie w formule early view na stronie czasopisma.  

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje różne subdyscypliny nauk o Ziemi, w szczególności: geografię fizyczną, geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię, klimatologię, hydrologię, ochronę środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska. 

Prosimy o zgłaszanie artykułów poprzez zakładkę Zgłoś tekst (https://czasopisma.uni.lodz.pl/geophysica/about/submissions) lub wysyłając na adres mailowy: geogrfiz@geo.uni.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Punktacja MEiN: 20 punktów (grudzień 2021)