City Resilience to Population Ageing In the Context of Spatial (In)Accessibility. The Case of Poznań and Łódź

Authors

  • Ewa Lechowska Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Geographical and Geological Sciences Department of Spatial Planning http://orcid.org/0000-0003-2588-1206

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.348.03

Keywords:

city resilience, age-friendly city, active ageing in place, accessibility

Abstract

The ageing of the society is a serious factor affecting the prospects of urban development. Unfavourable demographic changes disturb the functioning of the urban system, thus forcing adaptive activities leading to a new state of balance in the organism of a city. The ageing of urban society requires a new look at the organisation of space in the city. The importance of planning age‑friendly cities is rising fast. Due to the low mobility of the elderly, it is important to plan their direct living environment, ensuring access to facilities or areas that meet the basic needs of this particular group of urban space users. As part of the answer to the question: to what extent the cities of Poznań and Łódź are resilient to the ageing process in spatial terms, an analysis was performed of the accessibility of green areas, sports and recreation facilities, service and commercial, cultural, healthcare facilities and public transport stops for the elderly population. This resulted in the delimitation of problem areas characterised by functional and spatial deficits and the development of the two cities’ resilience indexes to demographic changes, namely, ageing in spatial terms.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahern J. (2011), From fail‑safe to safe‑to‑fail: Sustainability and resilience in the new urban world, “Landscape Urban Planning”, no. 100(4), pp. 341–343, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.021
Google Scholar

Borucka A., Ostaszewski K. (2008), Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, “Medycyna Wieku Rozwojowego”, no. 12 (2 Pt 1), pp. 587–597, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/ (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Curtis W. J., Cicchetti D. (2004), Rozwijanie badań nad rezyliencją w XXI wieku: rozważania teoretyczne i metodologiczne w ocenie biologicznych składników rezyliencji, “Audiofonologia. Problemy Teorii i Praktyk”, no. 25, pp. 65–91, http://ptnzs.org.pl/audiofonologia/AUDIOFONOLOGIA_TOM_XXV_2004/4_John_Curtis.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Desouza K. C., Flanery T. H. (2013), Designing, planning, and managing resilient cities: A conceptual framework, “Cities”, no. 35, pp. 89–99, https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.06.003
Google Scholar

Długosz Z. (2002), Stan i tendencje procesu starzenia się ludności miast Polski w świetle wybranych mierników, [w:] Słodczyk J. (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miasta, Uniwersytet Opolski, Opole, pp. 93–102.
Google Scholar

Ernstson H., Leeuw S. E. van der, Redman C. L., Meffert D. J., Davis G., Alfsen C., Elmqvist T. (2010), Urban transitions: On urban resilience and human‑dominated ecosystems, “AMBIO: A Journal of the Human Environment”, no. 39, pp. 531–545, https://doi.org/10.1007/s13280-010-0081-9
Google Scholar

Garrett G. (1990), Potrzeby zdrowotne ludzi starszych, PZWL, Warszawa.
Google Scholar

GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja‑demograficzna‑osob‑starszych‑i‑konsekwencje‑starzenia‑sie‑ludnosci‑polski‑w‑swietle‑prognozy‑na‑lata-2014-2050,18,1.html (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

GUS BDL (2018), https://bdl.stat.gov.pl (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Janiszewska A. (2017), Zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności na świecie, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, no. 5(331), pp. 91–113, https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.06
Google Scholar

Jasiak A., Swereda D. (2009), Ergonomia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Google Scholar

Jenks M., Burgess R. (2004), Compact Cities. Sustainable Urban Forms for Developing Countries, Taylor & Francis, London–New York.
Google Scholar

Jenks M., Burton E., Williams K. (2005), The Compact City. A Sustainable Urban Form?, Oxford Brookes University, Oxford.
Google Scholar

Komar B. (2015), Wybrane osiedla Katowic w perspektywie efektu depopulacji, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 223, pp. 140–151, https://docplayer.pl/10677948‑Wybrane‑osiedla‑katowic‑w‑perspektywie‑efektu‑depopulacji.html (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Kubicki P. (2014), Miasta i gminy przyjazne wszystkim mieszkańcom, [w:] Miasta Przyjazne starzeniu: Przewodnik, Drukarnia LIBRA‑PRINT, pp. 7–8.
Google Scholar

Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
Google Scholar

Labus A. (2011), Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Architektura”, no. 50, pp. 131–145.
Google Scholar

Labus A. (2013), Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight‑f06037a0-85d1-4d72‑a8f0-6a47e38f41cd/c/PRM_2013-2_02_Labus.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Labus A., Szewczenko A. (2017), Przestrzeń miejska z perspektywą 60+ – ujęcie interdyscyplinarne, “Studia KPZK PAN”, no. 176, pp. 84–97, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118567/edition/103149/content (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Magdziak M. (2017), Miasto dostępne dla osób starszych, “Studia KPZK PAN”, no. 176, pp. 195–210, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118574/edition/103156/content (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Meerow S., Newell J. P., Stults M. (2016), Defining urban resilience: A review, “Landscape and Urban Planning”, no. 147, pp. 38–49, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011
Google Scholar

Melkunaite L., Guay F. (2016), Resilient city: Opportunities for cooperation, IAIA16 Conference Proceedings, Resilience and Sustainability 36th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment 11–14 May 2016, Nagoya Congress Cente, Aichi‑Nagoya, Japan.
Google Scholar

Mierzejewska L., Wdowicka M. (2018), City resilience vs. resilient city: terminological intricacies and concept inaccuracies, “Quaestiones Geographicae”, no. 37(2), pp. 7–15, http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/archives/2018/quageo-2018-2001.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Parysek J. J. (2015), Miasto w ujęciu systemowym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, no. LXXVII(1), pp. 27–53, https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.3
Google Scholar

Pikuła N. G. (2016), Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Impuls, Kraków.
Google Scholar

Rudzik M., Nawrat‑Szołtysik A. (2016), Monitoring parametrów chodu osób w podeszłym wieku wsparciem dla ich opiekunów i fi zjoterapeutów, “Acta Bio‑Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna”, no. 22(4), pp. 273–280, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech‑e571bc01-2831-4920‑aa1e‑c57ffb08afb9 (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Szołtysek J. (2013), Miasta przyjazne seniorom, “Studia Miejskie”, no. 10, pp. 67–75.
Google Scholar

Tomczyk Ł., Klimczuk A. (2016), Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się – przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej, “Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, no. 34, pp. 79–97, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8611 (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Trzpiot G., Szołtysek J. (2015a), Analiza preferencji jakości życia seniorów w miastach, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 248, pp. 257–274, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh‑e1117e75-6fb6-4eea‑bec6-66dbb3b58ecc/c/19.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Trzpiot G., Szołtysek J. (2015b), Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 233, pp. 121–139, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/10_19.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

UNDP (2013), World Population Prospects: The 2012 Revision. Vol. I. Comprehensive Tables, New York, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2012_Volume‑I_Comprehensive‑Tables.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

WHO (2007), Global Age‑friendly Cities: A Guide, France, http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf (accessed: 1.12.2018).
Google Scholar

Downloads

Published

2020-06-22

How to Cite

Lechowska, E. (2020). City Resilience to Population Ageing In the Context of Spatial (In)Accessibility. The Case of Poznań and Łódź. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(348), 45-63. https://doi.org/10.18778/0208-6018.348.03

Issue

Section

Articles