Demand for Municipal Housing on the State and Local Level – Case Study

Authors

  • Katarzyna Suszyńska Poznań University of Economics, Department of Investment and Real Estate
  • Andrzej Muczyński University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Real Estate Resources

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.09

Keywords:

municipal housing, municipal housing stock, demand, social housing stock

Abstract

The aim of the paper was to estimate the formal level of demand for municipal flats in Poznań, Poland. The volume and structure of the demand were determined in the context of local regulations and criteria of granting housing aid to destitute households. The subject of the study was a population of households who applied for allocation of municipal flat from Poznań city housing stock in the years 2012–2016. The results of the quantitative analysis showed significant discrepancies between real demand for public rental housing and the potential of the city to meet these needs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Bryx M. (2001), Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

GUS (2011), Narodowy Spis Powszechny, Warszawa.
Google Scholar

Habitat for Humanity Poland (2015), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa, http://www.forummieszkaniowe.org/files/Mieszkalnictwo_w_Polsce_2015_HABITAT.pdf [dostęp: 20.12.2017].
Google Scholar

Korniłowicz J. (2005), Wybrane elementy polityki mieszkaniowej, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, nr 4, s. 48–53.
Google Scholar

Kotler Ph. (red.) (2009), Marketing Management, Pearson Education, Harlow.
Google Scholar

Lange O. (1959), Ekonomia polityczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (2016), Narodowy Program Mieszkaniowy, Uchwała Rady Ministrów z dnia 27.09.2016 r.
Google Scholar

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012), niepublikowana ankieta przeprowadzona przez ministerstwo wśród samorządów gminnych.
Google Scholar

Muczyński A. (2008a), Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie, „Acta Scientarum Polonorum”, nr 7(2), s. 35–46.
Google Scholar

Muczyński A. (2008b), Ocena wielkości luki remontowej w zasobach komunalnych i wspólnotowych, „Wycena – Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami”, nr 1(82), s. 23–28.
Google Scholar

Muczyński A., Turbaczewska A. (2013), The concept of displacement of tenants in the management of housing stock, „Real Estate Management and Valuation”, t. 21, nr 4, s. 26–35.
Google Scholar

Muzioł‑Węcławowicz A. (2012), Zapotrzebowanie na społeczne mieszkania czynszowe w Polsce w 2012 r., Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
Google Scholar

RedNet Consulting raport (2015), http://rednetconsulting.pl/g/raporty_2012/publikacje/DEFICYT_MIESZKANIOWY_W_POLSCE.pdf [dostęp: 20.10.2017].
Google Scholar

Sejm RP (2010), Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r., Warszawa.
Google Scholar

Sikora‑Fernandez D. (2010), Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi – propozycje zmian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 243, s. 185–204.
Google Scholar

Sikora‑Fernandez D. (2013), Koncepcja „Smart City” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 290, s. 83–94.
Google Scholar

Suszyńska K. (2014), Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Suszyńska K. (2016), Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi w Europie, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 45(1), s. 49–60.
Google Scholar

Witakowski P. (red.) (2007), Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, praca zespołowa wykonana w trybie społecznym, Warszawa.
Google Scholar

Zaniewska H., Thiel M. (2005), Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, nr 3, s. 5–23.
Google Scholar

Published

2018-02-27

How to Cite

Suszyńska, K., & Muczyński, A. (2018). Demand for Municipal Housing on the State and Local Level – Case Study. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(333), [133]–147. https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.09

Issue

Section

Articles