Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej przykład ćwiczeń terenowych „Geografia turyzmu i hotelarstwa”

Autor

  • Jolanta Latosińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Turyzmu
  • Marta Nalej Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.05

Słowa kluczowe:

turystyka i rekreacja, GIS, funkcja turystyczna, atrakcyjność turystyczna, zdjęcie użytkowania ziemi, bonitacja punktowa

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) dla celów dydaktycznych na kierunku Turystyka i Rekreacja na przykładzie ćwiczeń terenowych „Geografia turyzmu i hotelarstwa”. Zasięg przestrzenny badań terenowych, prowadzonych w ramach ćwiczeń, obejmował obszar sołectwa Spała. Podczas ćwiczeń zastosowano dwie przestrzenne metody określenia funkcji turystycznej: zdjęcie użytkowania ziemi oraz bonitację punktową. Ćwiczenia zrealizowano z użyciem technologii i narzędzi GIS, w tym oprogramowania ArcGIS 10.4 (desktop) oraz umożliwiającego pracę w chmurze portalu ArcGIS Online. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na scharakteryzowanie funkcji turystycznej sołectwa Spała.

Bibliografia

Anselin L., Getis A., 1992, Spatial statistical analysis and geographic information systems, „The Annals of Regional Science”, 26 (1): 19–33.

Bielecka E., 2006, Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa.

ESRI, 2018, Czym jest usługa ArcGIS Online?, https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/reference/what-is-agol.htm (dostęp: 27.12.2018).

Gaździcki J., 2003, Leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2018, Wstęp do geoinformacji z ArcGIS, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jenness J., 2012, Repeating shapes for ArcGIS. Jenness Enterprises, http://www.jennessent.com/arcgis/repeat_shapes.htm (dostęp: 10.11.2018).

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Latosińska J., Muszyńska A., 2013, Stare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego, Warsztaty z Geografii Turyzmu: Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 137–157.

Latosińska J., Żek M., 2011, Funkcja turystyczna Spały, Warsztaty z Geografii Turyzmu: Turystyka polska w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź: 93–115.

Lemańczyk K., 2009, Typy Geobaz w ArcGIS, http//www.npgc.pl/index.php/2009/05/typy–geobaz–w–arcgis/ (dostęp: 26.09.2017).

Liszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II (15): 3–33.

Liszewski S., 1991, Spała. Morfologia i funkcja miejscowości wypoczynkowej, „Turyzm”, 2: 5–32.

Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhin D., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Przekład pod redakcją naukową A. Magnuszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

MacDonald A., 2001, Building a geodatabase, ESRI Redlands.

Tomlinson R.F., 2007, Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska.

Uniwersytet Łódzki, 2018, Turystyka i Rekreacja – Studia II stopnia. Opis Studiów, http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych/turystyka-i-rekreacja-3/ (dostęp: 22.11.2018).

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U., 2003, nr 164, poz. 1587).

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Latosińska, J., & Nalej, M. (2018). Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej przykład ćwiczeń terenowych „Geografia turyzmu i hotelarstwa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (34), 77-93. https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.05