Kontakt

Redakcja Folia Geographica Socio-Oeconomica
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Główna osoba do kontaktu

Łukasz Musiaka (Sekretarz redakcji)

Wsparcie techniczne

Firma Magis