Opłaty

Czasopismo nie pobiera opłaty za złożenie manuskryptu.

Czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.