Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica indeksowane jest przez następujące serwisy:

BazEkon

BazHum

CEEOL

EBSCO
MIAR

ProQuest

Biblioteka Nauki

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.