Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica indeksowane jest przez następujące serwisy:

BazEkon

BazHum

CEEOL

EBSCO

ProQuest