Zespół redakcyjny

Redaktor / Editor-in-chief

 • Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Z-ca redaktora / Vice-Editor-in-Chief

 • Iwona Jażdżewska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Z-ca redaktora / Vice-Editor-in-Chief

 • Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Redaktor tematyczny / Thematic editor

 • Agnieszka Rochmińska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Sekretarz / Journal secretary

 • Łukasz Musiaka (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Redaktor statystyczny / Statistical editor

 • Piotr Cybula (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Redaktor językowy / Language editor

 • Maria Magdalena Nowakowska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Członek redakcji / Editor

 • Bartosz Bartosiewicz (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Rada redakcyjna / Scientific council:

 • Stanisław Liszewski – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Tadeusz Marszał – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Andrzej Suliborski – Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Marek Sobczyński- Uniwersytet Łódzki, Poland
 • Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
 • Remus Anghel – Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, Romania
 • Annegret Haase – Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk, Germany
 • Rene Matlovič – Uniwersytet w Preszowie, Slovakia
 • Bohdan Posatskyy – Uniwersytet Lwowski, Ukraine
 • Tadeusz Siwek – Uniwersytet Ostrawski, Czech Republic
 • Sokol Axhemi – Uniwersytet w Tiranie, Albania
 • Vladimir Székely – Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Slovakia
 • Alessandro Vitale – Uniwersytet Bicoca, Mediolan, Italy