Rozwój technologii informacyjnych szansą czy zagrożeniem dla społeczeństwa obywatelskiego?

Autor

  • Mateusz Radziszewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.07

Słowa kluczowe:

information technologies, internet, social capital, civil society, participatory budgeting

Abstrakt

The political participation of citizens is a fundamental element of a democratic system and guarantees the realization of democratic values.An important element of participation is the use of information technologies in this process. The first part of the article contains the worldwide research review of civil participation and the use of information technologies in the communication between the government and citizens.The next part is the analysis of the use of information technologies in a participatory budgeting in Lodz and Poznan in 2014 and 2015. The aim of this research is to find quantitative and qualitative dimension of civil participation in the virtual world.My research will use Robert Putnam’s conception of social capital and D.Easton’s „Systems Analysis of Politics”.The hypotheses are: H1: information technologies are an important part of civil participation process, H2: Use of information technologies has no influence on qualitative dimension of civil participation.

Bibliografia

Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój – od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002.
Google Scholar

Misuraca G., Codagnone C., Rossel P., From practice to theory and back to practice: Reflexivity in measurement and evaluation for evidence-based policy making in the information society, „Government Information Quarterly” 2013, vol. 30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.07.011

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego, współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.
Google Scholar

Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Warszawa 1993.
Google Scholar

Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
Google Scholar

Sommerfeldt E. J., The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society and democracy, „Public Relations Review” 2013, vol. 39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.12.004

Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa 2007.
Google Scholar

Wijnhoven F., Ehrenhard M., Kuhn J., Open government objectives and participation motivations, „Government Information Quarterly” 2015, vol. 32.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.10.002

Wyniki ankiety ewaluacyjnej II edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2015/ewaluacja/ (dostęp 28.04.2016).
Google Scholar

Wyniki Ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2015,p,15574,27284,28881.html (dostęp 28.04.2016).
Google Scholar

Wyniki Ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, http://www.poznan.pl/mim/main/poznanskibudzet-obywatelski-2016,p,15574,29813.html (dostęp 28.04.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Radziszewski, M. (2018). Rozwój technologii informacyjnych szansą czy zagrożeniem dla społeczeństwa obywatelskiego?. Eastern Review, 7, 125–141. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.07