Announcements

Current Issue

Vol. 50 No. 4 (2021)
View All Issues

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma „Bulletin of the Section of Logic”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.