Announcements

Current Issue

Vol. 53 No. 2 (2024)
					View Vol. 53 No. 2 (2024)
Published: 2024-06-20

Full Issue

Article

View All Issues

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma „Bulletin of the Section of Logic”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.