Announcements

Current Issue

Vol. 51 No. 4 (2022)
					View Vol. 51 No. 4 (2022)

edited by Andrzej Indrzejczak

Published: 2022-12-30

Full Issue

Research Article

View All Issues

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma „Bulletin of the Section of Logic”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.