Kwatera wojenna z I wojny światowej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Szadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.02

Słowa kluczowe:

cmentarz ewangelicko-augsburski, kwatera wojenna, Szadek, I wojna światowa, identyfikacja

Abstrakt

Na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Szadku istnieje kwatera wojenna z czasów I wojny światowej. Pochowano na niej żołnierzy, walczących pod koniec 1914 r. w toku tzw. Operacji Łódzkiej. Na terenie kwatery wojennej zostało pochowanych 31 żołnierzy niemieckich i 2 austro-węgierskich, dodatkowo na sąsiadującym cmentarzu rzymskokatolickim spoczęło 3 żołnierzy rosyjskich. Obecnie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Szadku odnaleźć można jedynie 13 żołnierskich nagrobków, przy czym dwa z nich znajdują się poza obszarem kwatery wojennej. Autor pracy na podstawie zachowanych inskrypcji nagrobnych oraz odnalezionych dokumentów podjął próbę zidentyfikowania poległych żołnierzy.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego, Groby i spisy imienne poległych żołnierzy niemieckich w Szadku, sygn. 14.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta gminy Starostwa Szadek w Szadku, Kultura i sztuka (grobownictwo wojenne), sygn. 202a.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Stanu Cywilnego Miłostowo (pow. międzychodzki), sygn. 17.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Stanu Cywilnego Zębowo (pow. nowotomyski), sygn. 186.
Google Scholar

Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-istoriczieskij archiw, Kartotieka biuro uczieta potier w Pierwoj mirowoj wojnie (płiennyje), Szkaf biez nomiera, Jaszcik 7184–P, 7249–3 (Российский Государственный Военноисторический архив, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), Шкаф без номера, Ящик 7184–П, 7249–3).
Google Scholar

Zemský archiv v Opavě, Dolní Újezd, římskokat. f. ú., Matriky narozených 1887–1919, sygn. L III 21.
Google Scholar

Armee-Verordnungsblatt. Verlustlisten.
Google Scholar

Verlustlisten Österreich-Ungarns.
Google Scholar

Bortowski W., Ziemia łódzka w ogniu 1914, Łódź 1969.
Google Scholar

Der Weltkrieg 1914 bis 1918, t. VI, Berlin 1929.
Google Scholar

Korolkow G.K., Operacja Łódzka 1914. Najciekawsza batalia pierwszej wojny światowej, Oświęcim 2018.
Google Scholar

Libiszewski S., Historja miasta, [w:] Stulecie miasta Zduńskiej-Woli 1825–1925, L. Wicher (red.), Łódź 1925.
Google Scholar

Pogorzelski W., Sieradz, Włocławek 1927.
Google Scholar

Stulczewski J., Ewangelicy w okolicy Szadku i Zduńskiej Woli w XIX–XX w., „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9, s. 87‒106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.09.04

https://zdunskawola.naszemiasto.pl/sprzatali-zaniedbany-cmentarz-ewangelicko-augsburski-w/ar/c1-4611647 [dostęp: 17.09.2021]
Google Scholar

Pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej mieszkańców Dolnígo Újezda w Republice Czeskiej.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-11-30

Jak cytować

Czyżewski, B. (2023). Kwatera wojenna z I wojny światowej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 23, 33–54. https://doi.org/10.18778/1643-0700.23.02

Numer

Dział

Articles