Rodziny ziemiańskie i ich majątki w okolicach Szadku

Autor

  • Elżbieta Halina Nejman

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.07

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi sieradzkie grodzkie, inskrypcje, sygn. 30, 47, 48, 65, 66, 71, 75, 84, 101, 108, 160, 225, 233.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta notariusza Białobrzeskiego, sygn. 28.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Kałowie.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza J. Dydyńskiego 1809, 1810, 1815, 1816, 1817, 1818.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Kobyłeckiego 1823, 1826, 1827, 1829, 1831.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Kowalskiego 1865.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Rokossowskiego 1920, 1929.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Sikorskiego 1860, 1862, 1864.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Stokowskiego 1853.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Szczawińskiego 1829, 1833, 1840, 1845.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Szelążka 1853, 1863.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta notariusza Zborowskiego 1860, 1862.
Google Scholar

„Dziennik Łódzki” 1890, nr 63.
Google Scholar

„Dziennik Powszechny” 1835, nr 82.
Google Scholar

„Dziennik Powszechny” 1861, nr 36.
Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Guberni Kaliskiej” 1840, nr 48.
Google Scholar

„Dziennik Warszawski” 1865, nr 138.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska” 1897, nr 2.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska” 1899, nr 71.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska” 1899, nr 273.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska” 1900, nr 238.
Google Scholar

„Gazeta Kaliska” 1907, nr 190 i 191.
Google Scholar

„Gazeta Sądowa Warszawska” 1877, nr 4.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1849, nr 167.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1850, nr 139.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1852, nr 186.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1853, nr 75.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1899, nr 187.
Google Scholar

„Rozwój” 1910, nr 183.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783112365649-010

„Rozwój” 1912, nr 161.
Google Scholar

„Rozwój” 1914, nr 13.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka” 1921, nr 13.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka” 1925, nr 8.
Google Scholar

Chlebowski B., Sulimierski F., Walewski W. (red.), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880‒1914, t. 2 i 9.
Google Scholar

Kobierecki M., Walewscy Herbu Kolumna w XVII‒XVIII wieku, Łódź 2008.
Google Scholar

Lustracja dóbr królewskich województw wielkopolskich i kujawskich: 1789, Toruń 2004.
Google Scholar

Polski Słownik Biograficzny, E. Rostworowski (oprac.), Wrocław 1971, t. 16.
Google Scholar

Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, J. Leskiewiczowa (red.), t. 5.
Google Scholar

Minakowski M.J., Wielka Genealogia Minakowskiego, https://wielcy.pl [dostęp: 28.06.2022].
Google Scholar

Nejman E.H., Szlachta Sieradzka XIX wieku. Herbarz, Zduńska Wola 2020, http://www.tpzw.pl/ [dostęp: 28.06.2022].
Google Scholar

Tameczka P., Wsie Regionu Sieradzkiego, http://sieradzkiewsie.blogspot.com [dostęp: 28.06.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Nejman, E. H. (2022). Rodziny ziemiańskie i ich majątki w okolicach Szadku. Biuletyn Szadkowski, 22, 171–198. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.07

Numer

Dział

Articles