Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych

Autor

  • Piotr Szkutnik Uniwersytet Łódzki, Zakład Nauk Pomocniczych Historii image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.05

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Dokumenty samoistne, Akta Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Akta Biskupów Kujawsko-Kaliskich, Księgi metrykalne parafii Szadek, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, Akta parafii Szadek, Akta Kurii Diecezjalnej we Włocławku.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej przeprowadzona pod protektoratem ks. biskupa Antoniego Pawłowskiego przez ks. prof. Stanisława Librowskiego przy pomocy studentów Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1960–1962 (przedstawiająca stan aktualny zasobów).
Google Scholar

Diecezja Włocławska 2000, oprac. W. Frątczak, W. Kujawski, A. Poniński i in., Włocławek 2001.
Google Scholar

Kujawski W., Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-kaliskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2000, t. 74, s. 263–414.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9123

Kujawski W., Zabezpieczenie archiwów parafialnych na przykładzie diecezji włocławskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2001, t. 75, s. 153–160.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9175

Librowski S., Zachowane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901–1939 oraz ich warto jako źródła historycznego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1969, t. 18, s. 5–46.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6592

Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1974–1976, t. 28–33.
Google Scholar

Librowski S., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. 2, 6, 7, Włocławek 1995, 1997, 1999.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Szkutnik, P. (2005). Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych . Biuletyn Szadkowski, 5, 111–127. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.05

Numer

Dział

Articles