Activities in the space that formalizes social responsibility from the perspective of completed research

Autor

  • Michał Kapias Michał Kapias, Grzegorz Polok - University of Economics in Katowice, Faculty of Economics, Department of Public Management and Social Sciencese
  • Grzegorz Polok

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.04

Słowa kluczowe:

social responsibility, ethos, ethics

Abstrakt

Lately, the subject of responsibility has gained importance in the context of the economic crisis. In economy, it took the form of social responsibility. It concerns activities additionally undertaken by organizations in order to establish correct relations with their employees and society, as well as with regard to the natural environment. Therefore, a very important role is played by the ethos of the undertaken socially responsible actions. To a large extent, it is reflected in the ethical dimension. Thus, in enterprises, codes of ethics have become a base of axiology in the building of the organizational cultures. Unfortunately, Polish companies—as shown in the paper—still attach a lesser role to the ethical dimension of business.

Bibliografia

Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–505.
Google Scholar

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39–48.
Google Scholar

Celary, I., & Polok, G. (Eds.). (2013). Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni. Katowice: Publisher Księgarnia św. Jacka.
Google Scholar

Daft, R. L. (1995). Organizational theory & design. Minneapolis/St. Paul: West Publishing Company.
Google Scholar

Davis, K., & Blomstrom, R. (1975). Business and society: Environment and responsibility. New York: McGraw-Hill.
Google Scholar

European Commission. (2001, July 18). Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final.Brussels.
Google Scholar

Filek, J. (2004). Wprowadzenie do etyki biznesu. Kraków: Publisher of the Cracow University of Economics.
Google Scholar

Filek, J. (2006). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. Kraków: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Google Scholar

Gałkowski, J. W. (2002). Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu. In M. Borkowska, & J. W. Gałkowski (Eds.), Etyka w biznesie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Google Scholar

Górski, J. (2014, January 23). Po co jest bojkot, czyli użyteczni idioci kontra szkodliwi mądrale. https://nowyobywatel.pl/2014/01/23/po-co-jest-bojkot-czyli-uzyteczni-idioci-kontra-szkodliwi-madrale/
Google Scholar

John Paul II. (1987). Sollicitudo rei socialis. Vatican.
Google Scholar

John Paul II. (1991). Centesimus annus. Katowice: Publisher Księgarnia św. Jacka.
Google Scholar

Kapias, M. (Ed.). (2014). Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe“Śląsk”.
Google Scholar

Kapias, M., & Polok, G. (2007). Osoba – Cnota – Wartość. Katowice: Publisher of the University of Economics in Katowice.
Google Scholar

Kapias, M., & Polok, G. (2015). Rola etosu w kształtowaniu działań społecznie odpowiedzialnych w świetle przeprowadzonych badań. Annales. Ethics in Economic Life, 18(1), 71–82.
Google Scholar

Lewicka-Strzałecka, A. (1999). Etyczne programy firm: teoria i praktyka. In W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałeczka, & D. Miller (Eds.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Łódź: Wyd. Publisher of the College of Humanities and Economics in Łódź.
Google Scholar

Lorsch, J. W. (1986). Managing culture. The invisible barrier to strategic change. California Management Review, 28(2), 95–109.
Google Scholar

Nakonieczna, J. (2003). Społeczna odpowiedzialność – nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych. In J. Symonides, M. Haliżak, & R. Kuźniar (Eds.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Bydgoszcz–Warszawa: Branta.
Google Scholar

Pietrzkiewicz, T. (1997). Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce. Warsaw: Institute of Organization and Management in Industry ORGMASZ Publishing House.
Google Scholar

Rok, B. (2000). System społecznej odpowiedzialności. In B. Rok (Ed.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy. Warszawa: Responsible Business Forum.
Google Scholar

Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Academy of Philanthropy Development in Poland, Responsible Business Forum.
Google Scholar

Schein, E. (1986). How Culture Forms, Develops and Changes. In R. Kilmann, M. Saxton, & R. Serpa (Eds.), Gaining Control of the Corporate Culture. San Francisco: Jossey – Bass Publishers.
Google Scholar

Stachewicz, K. (2006, May 31). Fenomenologia a dialog. http://portal.tezeusz.pl/2006/05/31/fenomenologia-a-dialog/
Google Scholar

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert Jr., D. R. (2001). Kierowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: The Manager Information Center Publishing House.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-22

Jak cytować

Kapias, M., & Polok, G. (2019). Activities in the space that formalizes social responsibility from the perspective of completed research. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(5), 45–56. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.5.04

Numer

Dział

Artykuł