Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BazEkon

BazHum
Biblioteka Nauki

CEEOL

EBSCO

ERIH+

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)

 Google Scholar

InfoBase Index

Research Papers in Economics (RePEc)

EconPapers

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

MIAR

WorldCat

Index Copernicus

ProQuest ABI/Inform Global database

The Philosopher’s Index

Czasopismo Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.