Aktualny numer

Tom 23 Nr 4 (2020)
Wyświetl wszystkie wydania

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „Wydanie anglojęzycznych wersji ośmiu zeszytów kwartalnika Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life” finansowane w ramach umowy nr 501/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę