Czy inwestorzy biorą pod uwagę społeczną odpowiedzialność biznesu? Świadectwa empiryczne z polskich spółek giełdowych

Autor

  • Agnieszka Kłysik-Uryszek University of Lodz, Faculty of Economic and Sociology, Institute of Economics, Department of International Trade

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.4.03

Słowa kluczowe:

social responsibility, risk, rate of return, beta coefficient, Treynor formula, Sharpe formula

Abstrakt

The CSR (corporate social responsibility) concept has become an increasingly important part of corporations’ strategies and plans. However, it does not have to translate into investors’ decisions to buy their shares. The article investigates the relationships between companies implementing a CSR strategy, the rates of return on their stocks, and their investment risk. The paper aims to verify whether applying a CSR strategy affects stock market parameters (lower risk, higher investment profitability) and whether investors consider CSR companies less risky or more profitable and reliable than non-CSR firms. The following hypotheses have been formulated: (I) CSR companies are less risky (in terms of investment risk) than non-CRS ones; (II) CSR companies are characterized by higher rates of return than non-CSR ones.

Bibliografia

Bacon, C. (2009). Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution. Chichester: John Wiley & Sons.
Google Scholar

Borowski, K. (2014). Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych [Measures of management efficiency on financial markets]. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Buczkowski, B., Dorożyński, T., Kuna-Marszałek, A., Serwach, T. & Wieloch, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych [Corporate Social Responsibility. Case Studies of International Companies]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-109-9.01

Cegliński, P. (2015). 5 lat funkcjonowania RESPECT Index. Ocena i perspektywy. In: Perspektywa – Wyzwania współczesnej gospodarki, Vol 1 (pp. 239–253). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Długopolska-Mikonowicz, A., Przytuła, S. & Stehr, Ch. (2019). Corporate Social Responsibility in Poland: Strategies, Opportunities and Challenges. Springer International Publishing. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8

Doś, A. (2019). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy ekonomii dobrobytu [Corporate Social Responsibility: the Perspective of Welfare Economics]. Annales. Ethics in Economic Life, 22(4), 21–36. http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.22.4.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.4.02

Emerging markets. Looking to expand your investment horizon? The modern index strategy. (2019). New York: Morgan Stanley Capital International. https://www.msci.com/documents/1296102/1362201/MSCI-MIS-EM-Dec2018-Brochure.pdf/778681c7-09c8-9142-9f08-58aa16690e0e (accessed: January 15, 2020).
Google Scholar

Fisher, B., Turner, R. K. & Morling, P. (2009). Defining and Classifying Ecosystem Services for Decision Making. Ecological Economics, 68(3), 643–653. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.014

ISO 26000: Social Responsibility. (2010). Geneva: ISO – International Organization for Standardization. https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html (accessed: July 30, 2020).
Google Scholar

Kotler, P. & Lee, N. (2004). Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. Hoboken: John Wiley & Sons.
Google Scholar

Modigliani, F. & Modigliani, L. (1997). Risk-Adjusted Performance. The Journal of Portfolio Management, 23(2), 45‒54. https://doi.org/10.3905/jpm.23.2.45
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.23.2.45

Moon, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780199671816.001.0001

MSCI emerging markets index. (2019). New York: Morgan Stanley Capital International. https://www.msci.com/documents/10199/c0db0a48-01f2-4ba9-ad01-226fd5678111 (accessed: January 15, 2020).
Google Scholar

Rasche, A., Morsing, M. & Moon, J. (2019). Corporate Social Responsibility. Strategy, Communication, Governance. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Reclassification of Poland from advanced emerging to developed market status. Semi-Annual Index Review – September. (2018). London: FTSE Russell. https://www.ftse.com/products/downloads/FTSE_FAQ_Document_Poland.pdf (accessed: January 17, 2020).
Google Scholar

Stiglitz, J. E. (1999). Knowledge as a global public good. In: I. Kaul, I. Grunberg, M. A. Stern (Eds.), Global public goods: International cooperation in the 21st century (pp. 308‒325). New York: Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/0195130529.003.0015

Tarczyński, W., Witkowska, D. & Kompa, K. (2013). Współczynnik beta. Teoria i praktyka [The Beta Coefficient. Theory and Practice]. Warszawa: Pielaszek Research.
Google Scholar

Treynor, J. (1965). How to Rate Management of Invested Funds. Harvard Business Review, 43(1), 63‒75.
Google Scholar

http://respectindex.pl/ (accessed: February 1, 2020)
Google Scholar

https://stooq.pl/ (accessed: February 5, 2020)
Google Scholar

https://www.bankier.pl/ (accessed: February 5, 2020)
Google Scholar

https://www.biznesradar.pl/ (accessed: February 5, 2020)
Google Scholar

https://www.gpw.pl/akcje (accessed: February 5, 2020)
Google Scholar

https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=108700&title=GPW+uruchamia+indeks+WIG-ESG (accessed: February 1, 2020)
Google Scholar

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Kłysik-Uryszek, A. (2020). Czy inwestorzy biorą pod uwagę społeczną odpowiedzialność biznesu? Świadectwa empiryczne z polskich spółek giełdowych. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 23(4), 53–63. https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.4.03

Numer

Dział

Artykuł